Với một Bàn tay người Mẹ, Ngài sẽ dẫn anh chị tới quê Thiên Đàng”

SAN GIOVANNI ROTONDO, Italy (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 21/6 sau Thánh Lễ, trước lúc đọc Kinh Truyền Tin trưa với những người qui tụ trong Nhà Thờ San Pio de Pietrelcina tại San Giovanni Rotondo, nơi ngài thăm viếng.

* * *

Anh Chị em thân mến,

Cuối sự cử hành long trọng này, tôi mời anh chị em đọc với tôi—như mỗi Chúa Nhật—kinh Maria Truyền Tin. Nhưng ở đây trong đền thờ Thánh Pio tại Pietrelcina, chúng ta xem ra nghe tiếng nói của ngài, thúc giục chúng ta hướng sự chú ý của mình với những tấm lòng con thảo tới Đức Trinh Nữ Chí Thánh: “Hãy yêu Đức Trinh Nữ Chí Thánh và giúp những kẻ khác yêu Mẹ.” Như vậy thánh nhân tiếp tục nói với mọi người, và còn hơn những lời nói của ngài, ngài là chứng từ của sự sốt sắng sâu sắc đối với Mẹ Trên Trời. Được rửa tội trong nhà thờ Thánh Mary các Thiên Thần của Pietreolcina với cái tên Francis, như Anh Nghèo thành Assisi, ngài luôn luôn trau dồi một tình yêu dịu hiền nhất đối với Đức Trinh Nữ Chí Thánh.

Sau này Chúa Quan Phòng dẫn ngài tới đây, tới San Giovanni Rotondo, gần Đức Bà Đền Thánh Ân Sủng, nơi ngài ở lại cho đến chết và nơi tro cốt của ngài nghỉ yên. Tất cả đời sống của ngài và việc tông đồ của ngài xảy ra, do đó, dưới cái nhìn từ mẫu Đức Bà và quyền thế sự cầu bàu của Bà.

Ngài còn xem Casa Sollievo della Sofferenza (Nhà Thoa Dịu Đau Khổ) là công việc của Đức Maria. “Sức Khoẻ của người Bịnh.” Do dó, các bạn thân mến, theo gương Padre Pio, hôm nay tôi cũng muốn phó thác tất cả anh chị em cho sự bảo vệ từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa. Cách riêng, tôi kêu cầu Mẹ cho cộng đồng các Anh em Capuchin, cho những người bịnh nằm bịnh viện, và cho những kẻ chăm sóc họ với tình yêu, cũng như cho những nhóm cầu nguyện thực thi công việc thiêng liêng liên tiếp của đấng thánh sáng lập của anh chị em tại Italy và khắp thế giới.

Với sự cầu bàu của Đức Bà và Thánh Pio Pietrelcina, tôi cũng muốn phó thác cách riêng năm Linh Mục này, mà tôi đã khai mạc Thứ Sáu vừa qua, ngày Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mong sao năm này là một cơ hội đặc biệt đề cao giá trị sứ vụ và sự thánh thiện của các linh mục đang phục vụ Giáo hội và toàn thể nhân loại ngàn năm thứ ba.

Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tình huống khó khăn và đôi khi thê thảm của các người tị nạn. Đúng là ngày hôm qua chúng ta đã cử hành Ngày Tị nạn Thế Giới, do Liên-Hiệp-Quốc bảo trợ. Có nhiều người tìm tị nạn trong những xứ khác hầu tránh khỏi tình huống chiến tranh, bắt bớ và tai hại, và việc chấp nhận họ đặt ra nhiều sự khó khăn, nhưng dó là một nhiệm vụ. Xin Chúa ban cho, với sự dân thân của tất cả mọi người, chúng ta sẽ làm được nhiều như có thể hầu đẩy xa những nguyên nhân của một hiện tượng đau buồn như thế.

Với tình yêu thương lớn tôi chào tất cả những người hành hương hiện diện ở đây. Tôi bày tỏ lòng cám ơn đối với các thẩm quyền dân sự và đối với tất cả những ai đã cộng tác trong sự chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi. Tôi cám ơn anh chị em rất nhiều! Với tất cả tôi lập lại: hãy bước đi trên con đường Padre Pio đã khai mở cho anh chị em, con đường nên thánh theo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Trên con đường này Đức Trinh Nữ Maria sẽ luôn luôn đi trước anh chị em, và với một bàn tay người mẹ ngài sẽ dắt chúng ta tới quê trời.