SAN GIOVANNI ROTONDO, Italy (Zenit. Org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đánh dấu Ngày người tị nạn Thế Giới bằng cách kêu gọi châm dứt những xung đột làm cớ cho họ trốn khỏi nhà cửa của họ, và nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp đón những kẻ dời chỗ như vậy.

Đức Giáo Hoàng nói điều này hôm Chúa Nhật 21/6 trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa với những người qui tụ tại Nhà Thờ San Pio Pietrelcina tại San Giovanni Rotondo.

Đức Thánh Cha đã viếng thăm trong thành phố nơi chôn Thánh Piô Pietrelcina, tên bình dân là Cha Piô.

“Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tình huống khó khăn và đôi khi thê thảm của những kẻ tị nạn,” Đức Thánh Cha khẳng định.

Ngài nói tiếp: “Đúng hôm qua chúng ta cử hành Ngày Những Ngừơi Tị nạn Thế Giới, do Liên Hiệp-Quốc bảo trợ.

“Có nhiều người đi tị nạn trong những xứ khác, để trốn khỏi những tình huống chiến tranh, bắt bớ và tai họa, và sự chấp nhận họ đặt ra nhiều khó khăn, nhưng tuy nhiên đó là một nhiệm vụ.”

Cao Ủy Liên-Hiệp-Quốc những người Tị nạn nói có ước chừng 10.5 triệu người tị nạn và 26 triệu người dời chỗ ở nội địa khắp thế giới do những vụ xung đột và bắt bớ.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI kết luận, “xin Chúa ban, với sự cam kết của tất cả, cho chúng ta sẽ làm hết sức nhiều hầu đây xa những nguyên nhân một hiện tượng đáng buồn như thế.”