Thư Mời Tham Dự.
Cầu Nguyện Hiệp Thông Tòa Khâm Sứ Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà

Kính gửi: Quí vị lãnh đạo các Tôn Giáo,
qúi vị lãnh đạo các Hội Đoàn, và toàn thể Giáo dân Việt Nam.

Cùng chung lời Nguyện Hiệp thông với Tòa Khâm sứ Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà nhằm mục đích giành lại công lý và công bằng. Ban Mục Vụ và cha Quản nhiệm Giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan quyết định tổ chức Thánh lễ Đồng Tế cùng cha Quản Hạt Tổng Giáo Phận Utrecht Hiệp thông Cầu nguyện với Tòa Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà vào:

Ngày: Chúa Nhật ngày 05 tháng 10 năm 2008
Thời gian: Lúc 14 giờ tới 17 giờ
Địa điểm: Tại Thánh đường San Salvator, St. Rocchusstraat 43 's Hertogenbosch.

Ban Mục Vụ Trân trọng kính mời tòan thể qúi Hội Đòan qúi ông bà và các anh chị em không phân biệt chủng tộc và Tôn Giáo hãy cùng nhau qui tụ về tham dự cho thật đông đủ.

Thay mặt Ban Tổ chức Kính mời.

Linh mục quản nhiệm giáo xứ
Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa