LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
MIỀN ĐÔNG NAM

15 W. Par St. • Orlando, FL 32804
407-896-4210

TĨNH TÂM LINH MỤC MIỀN ĐÔNG NAM HOA KỲ


Địa điểm:
William J. Kelly Retreat Center at St. Augustine Seminary
510 North Second Street
Bay St. Louis, MS 35920
228-467-2032 • 228-467-4322 • 228-466-5618 (Fax)

Thời gian:
Từ thứ Hai, ngày 13/10/2008 tới thứ Sáu, ngày 17/10/2008
(from Monday, October 13 to Friday, October 17, 2008)

Hướng dẫn:
Lm. Nguyễn Hùng, SJ

Lệ phí:
º Phòng riêng (Private room per person): $385
º Phòng đôi (Double occupancy per person): $305

Liên lạc:
Lm. Nguyễn Thanh Châu
GX. Thánh Philipphê Phan Văn Minh
15 W. Par St.
Orlando, FL 32804
407-896-4210 (Office)
407-896-4211 (Fax)
407-257-9796 (Cell)
Email: frchauorlando@yahoo.com

Chương Trình Linh Mục Tĩnh Tâm
Ngày 13—17/10/2008
William J. Kelly Retreat Center – Divine Word Missionary
Bay St. Louis, Mississippi


Thứ Hai – 13/10:
5:00 pm Gặp gỡ/nhận phòng
6:00 pm Kinh chiều
6:30 pm Ăn tối
8:00 pm Giới thiệu làm quen
8:30 pm Bài 1
10:00 pm Lần Hạt Mân Côi
10:30 pm. Tự do/nghỉ đêm

Thứ Ba – 14/10:
7:30 am Ăn sáng
8:30 am Kinh sáng
9:00 am Bài 2
Chiêm Niệm cá nhân
11:15 am Thánh Lễ
12:00 noon Ăn Trưa
Nghỉ ngơi/thể thao/tự do
4:30 pm Chia sẻ tâm linh
6:00 pm Kinh chiều
6:30 pm Ăn chiều
8:00 pm Hòa Giải
9:15 pm Chia sẻ
10:30 pm Tự do/nghỉ đêm

Thứ Tư – 15/10:
7:30 am Ăn sáng
8:30 am Kinh sáng
9:00 am Bài 3
Chiêm Niệm cá nhân
11:15am: Thánh Lễ
12:00 noon Ăn Trưa
Nghỉ ngơi/thể thao/tự do
4:30 pm Chia sẻ tâm linh
6:00 pm Kinh chiều
6:30 pm Ăn chiều
8:00 pm Chầu Thánh Thể
9:00 pm Chia sẻ
10:30 pm Tự do/nghỉ đêm

Thứ Năm – 16/10:
7:30 am Ăn sáng
8:30 am Kinh sáng
9:00 am Bài 4
Chiêm Niệm cá nhân
11:15 am Thánh Lễ
12:00 noon Ăn Trưa
Nghỉ ngơi/thể thao/tự do
4:30 pm Chia sẻ tâm linh
6:00 pm Kinh chiều
6:30 pm Ăn chiều/
Tiệc tại giáo xứ (nếu có)
10:30 pm Tự do/nghỉ đêm

Thứ Sáu – 17/10
7:30 am Kinh sáng, Thánh Lễ
8:30 am Ăn Sáng
9:30 am Bài 5
10:30 am Đúc kết, kiểm điểm
11:30 am Bế Mạc