New Zealand (NZHerald) – Hôm 11/08, các giám mục Tân Tây Lan đã đưa ra một tập sách hướng dẫn người Công Giáo trong việc bầu cử, trong đó trình bày lập trường của Giáo Hội về phá thai, đồng tính, nghiên cứu phôi mầm và an tử. Nhưng tuyên bố của các giám mục nói rằng Giáo Hội không là tổ chức chính trị và “không khuyên bảo người ta bỏ phiếu thế nào, cũng không ủng hộ bất kỳ đảng phái chính trị nào”.

Giáo Hội luôn kiên định tuyên bố rằng mình không phải là đảng phái chính trị, nhưng đây không phải lần đầu tiên Giáo Hội Tân Tây lan dùng bầu cử để cổ võ cho các quan điểm luân lý của mình, nhất là các đề tài bỏ phiếu theo lương tâm. Giáo Hội đã mạnh mẽ vận động chống lại Đạo Luật Kết Giao Dân Sự - Civil Union Bill (cho phép kết hợp đồng tính), trong đó thúc giục giáo dân nhớ lại cách mà các nghị sĩ quốc hội bỏ phiếu khi đưa đạo luật ra biểu quyết vào năm 2005. Tập sách cũng thúc giục người Công Giáo bỏ phiếu bầu cử vì “lợi ích chung” hơn là vi quyền lợi cá nhân, lặp lại tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rằng các công dân có trách nhiệm sử dụng lá phiếu của mình theo đường hướng này.

Tuyên bố của các Giám Mục cũng đưa ra lập trường phản đối phá thai, nghiên cứu tế bào phôi mầm, an tử và các cặp đồng tính nâng đỡ trẻ em. Về các cặp đồng tính, tập sách cho hay Giáo Hội tin rằng trẻ em cần phải được sự chú ý của cả cha lẫn mẹ, vì mỗi người góp phần khác nhau trong sự phát triển của chúng. Tuyên bố đề nghị các cử tri ngăn chặn “các quan điểm chính trị về các cặp đồng tính xung đột với lẽ phải thông thường”. Tuyên bố cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cân bằng chất lượng cuộc sống và gia đình đến lúc cần chống lại “những đòi hỏi của chủ nghĩa tiêu dùng buông thả”.

Tuyên bố kêu gọi lòng trắc ẩn trong các chính sách về người tị nạn, viện trợ quốc tế và mềm dẻo hơn đối với các tù nhân: “Bất đồng tranh cãi hiện đang diễn ra giữa những người tìm kiếm sự nghiêm khắc hơn, hình phạt lâu hơn đối với các tù nhân và những người tìm kiếm nhiều cơ hội hơn cho việc hoà giải và phục hồi nhân phẩm”.

Tuyên bố cũng đề nghị đòi hỏi các ứng cử viên biểu quyết ra sao đối với vấn đề an tử và các vấn đề lương tâm. Tuyên bố đề nghị chống lại “sự sát nhập không thích hợp đối với một đảng phái hay một số vấn đề đơn lẻ hoặc một tệ nạn sùng bái cá nhân”. Tuy nhiên tuyên bố cũng thừa nhận rằng những người ủng hộ có thể muốn bỏ phiếu cho đảng nhỏ hơn, và cho hay chiến lược bầu cử với ý định tiềm ẩn sự liên minh đưa đến vấn đề cần quan tâm: “để đưa vào Nghị viện những người có những giá trị và toàn vẹn cá nhân”.

Tuyên bố cũng vận động các phạm vi chính sách rộng hơn như làm thế nào để các luật về việc làm tác động đến đời sống gia đình và làm thế nào các đảng phái chống chọi với nghèo khổ. Về vấn đề trái đất ấm dần lên, tuyên bố đề nghị các cử tri yêu cầu các đảng phái phải giải quyết thế nào trong việc các quần đảo Thái Bình Dương có nguy cơ bị thay thế bằng việc mực nước biển dâng lên.