Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang điện toán Petrus của Italia, Đức Tổng Giám Mục Albert Ranjith Patabendige, thư ký của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ghi nhận rằng Tự sắc Summorum Pontificum, đã gặp phải sự chống đối và phê bình tại một vài giáo phận. Trong một số trường hợp, vị Giám Mục Sri Lanka ghi nhận rằng, sự chống đối đã lên tới mức “chống lại Đức Giáo Hoàng”.

Đức Cha Ranjith nhắc lại rằng mỗi Giám Mục đã thề trung thành với Đức Giáo Hoàng “mọi người, và đặc biệt là các vị mục tử, được kêu gọi trung thành với Đức Thánh Cha, đấng kế vị Thánh Phêrô”. Đức Cha Ranjith kêu gọi các Đức Giám Mục tuân theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha một cách trung thành “dẹp qua một bên mọi kiêu hãnh và thành kiến”.

Đức Tổng Giám Mục Ranjith phàn nàn rằng trong một vài giáo phận, các Giám Mục và các đại diện của các ngài đã thiết đặt những chính sách “không thể giải thích được” trong đó giới hạn cách đáng kể phạm vi của tự sắc về thánh lễ La Tinh do Đức Thánh Cha ban bố. Ngài cho rằng sự chống đối lại chính sách của Đức Thánh Cha về thánh lễ La Tinh xuất phát từ “một mặt là những thành kiến, và một mặt khác là thói kiêu căng – một trong những tội nghiêm trọng nhất”.

Đầu tháng Mười, trong một diễn văn cho Hiệp Hội Phụng Vụ La Tinh tại Hòa Lan, Đức Tổng Giám Mục Ranjith đã đưa ra một đánh giá tương tự trong đó ngài chỉ trích một số Giám Mục “bất phục tùng” Đức Thánh Cha và đang bóp nghẹt những tác động của tự sắc Summorum Pontificum. Ngài cho rằng các Giám Mục địa phương “không có quyền làm như vậy” và khi chống lại thẩm quyền của Đức Thánh Cha, các vị đang “để cho mình bị dùng như những khí cụ của sự dữ”.