Kinh truyền tin ngày 6/1

VATICAN 6/1/2003 (ZENIT. org). Đức Gioan Phaolô II mời các tín hữu suy gẫm những mầu nhiệm sự sáng kinh Mân côi trong dịp lễ Hiển Linh.

Dịp lễ Hiển Linh, phụng vụ trên thực tế kính nhớ ba sự tỏ mình của Chúa Kitô, Đức Gioan PhaolôII giải thích: sự dâng lễ của các đạo sĩ (vàng chỉ vua, hương chỉ Chúa và mộc được chỉ con người sẽ bị mai táng) rồi phép rửa của Chúa Kitô và những Tiệc cưới thành Cana, với phép lạ đầu tiên của Ngưới.

"Chúng ta hãy chiêm ngưỡng với cặp mắt của Đức Maria, đức giáo hoàng mời, những mầu nhiệm lễ Hiển linh của Chúa, ánh sáng và sự cứu rỗi thế giới".

Đức giáo hoàng cũng suy niệm về biểu trưng của ngôi sao mà, theo thánh Matthew đã hướng dẫn các đạo sĩ phương Đông cho tới Jerusalem và Belem: " Nếu Chúa Kitô là ngôi sao dẫn đưa tới Thiên Chúa, thì Đức Maria là ngôi sao dẫn đưa tới Chúa Kitô".