(Havana).
Cần chấm dứt chế độ giáo dục quàng khăn xanh khăn đỏ
Tạp chí “Vitral”, được xuất bản bởi Trung Tâm Đào Tạo Dân Sự và Tôn Giáo (CCRF) của giáo phận Pinar del Rio vừa công bố một tài liệu quan trọng nhan đề “Dự án luân lý cho một nền giáo dục Kitô Giáo dành cho Cuba”.

Tài liệu dày 90 trang này là kết quả làm việc trong một năm rưỡi của một nhóm Các nhà giáo dục Cuba đã đi kết luận rằng nền giáo dục cộng sản đang làm băng hoại thế hệ trẻ hiện nay tại Cuba cần phải được thay thế bằng “một hệ thống giáo dục giúp tất cả chúng ta trưởng thành như những con người tự do, có tinh thần trách nhiệm đúng đắn, có tinh thần huynh đệ; những người tìm kiếm sự thật và xây đắp công lý và hòa bình”.

Tài liệu nhấn mạnh rằng nghĩa vụ giáo dục thế hệ trẻ đè nặng lên vai các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, các nhà tu hành, các nhà lãnh đạo dân sự và tất cả những người thiện chí. Tài liệu này chỉ là một đề nghị bước đầu trong tiến trình tái xây dựng một hệ thống giáo dục nhân bản. Những người đưa ra đề nghị cho rằng bản thân đề nghị của họ cần được “làm phong phú, sửa chữa, chỉnh đốn, tăng cường và xem xét bởi tất cả những ai thấy họ cần phải đóng góp vào sự nghiệp này không phân biệt chính kiến và tôn giáo”.

Theo các nhà giáo dục Cuba tham gia soạn thảo đề nghị này, giáo dục cần phải cung cấp sự đào tạo hoàn chỉnh ngõ hầu biến những người nam nữ “trở thành những nhân vật chính trong lịch sử của chính họ”. Để tránh phải rơi vào tình cảnh trở thành những công cụ của chế độ, mù quáng đào tạo ra những công cụ khác của chế độ, tất cả những ai dự phần vào sự nghiệp giáo dục phải tự hỏi chính mình trước và sau công việc của họ: “Loại người nào, phẩm chất nào của con người tôi đang giúp hình thành đây?”

Tài liệu nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công Giáo, như “các chuyên viên về con người” có một vai trò quan yếu trong sự nghiệp giáo dục. Trong khi Giáo Hội không mưu tìm ưu thế cũng chẳng muốn áp đặt một mô hình tôn giáo cho giáo dục tại Cuba, Giáo Hội mang đến “hai ngàn năm kinh nghiệm trong sự nghiệp giáo dục các giá trị và các nhân đức” và chỉ có ý định phục vụ con người là những gì bất khả phân ly đối với Giáo Hội.