Vatican: Dãi dằng kéo hơn một năm xì căn đan trong việc xử lý những vụ bệ rạc của các linh mục tại Tổng Giáo Phận Boston, ngày Thứ Sáu Ðen 13/12/2002, Ðức Giáo Hoàng đau buồn chấp thuận đơn xin từ chức của Ðức Hồng Y Bernard Law và bổ nhiệm vị giám quản tạm thời để lãnh đạo Tổng Giáo Phận Boston.


Trong một thông tư ngắn ngủi vào ngày 13/12, văn phòng Tòa Thánh đã công bố Ðức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn xin từ chức của Ðức Hồng Y Law, người đã cai quản Tổng Giáo Phận Boston trong suốt 17 năm qua từ năm 1984, theo Giáo Luật 401 triệt 2. "Nếu vì đau yếu hoặc vì lý do trầm trọng nào khác khiến cho khả năng chu toàn chức vụ bị suy giảm, thì Giám Mục Giáo Phận được khẩn khoản yêu cầu đệ đơn từ chức".

Tòa Thánh cũng thông báo Ðức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Giám Mục Phụ Tá tại Boston- Ðức Cha Richard G. Lennon 55 tuổi, lên làm giám quản tông tòa của Tổng Giáo Phận, hay nói đúng hơn là vị lãnh đạo lâm thời. Ðức Cha Lennon đã làm Linh Mục giám đốc chủng viện của Tổng Giáo Phận cho tới khi Ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá vào hồi năm ngoái.

Trong văn thư của Ðức Hồng Y Law 71 tuổi được Tòa Thánh công bố, Ngài "biết ơn sâu xa" đến Ðức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn từ chức, mà Ngài hy vọng là sẽ giúp Tổng Giáo Phận "đạt đến việc chữa lành, hòa giải và hiệp nhất là điều hết sức cần đến"

Ngài cũng xin lỗi tới tất cả các nạn nhân và gia đình vì những lỗi lầm và khiếm khuyết của Ngài. Ðức Hồng Y cũng cám ơn đến tất cả hàng giáo sĩ, giáo dân trong Tổng Giáo Phận đã nỗ lực với mọi cố gắng cùng Ngài phục vụ cho Tổng Giáo Phận.

Cuối cùng với tâm trạng đau buồn mang theo Ngài viết: "Trong hoàn cảnh đặc biệt này cho phép tôi được thầm lặng ra đi. Xin quý vị nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện, cũng như tôi sẽ nhớ tất cả mọi người của Tổng Giáo Phận trong trái tim tôi".


Sau khi triều yết Ðức Thánh Cha sau gần một tuần âm thầm đến Tòa Thánh Vatican, khoảng chưa tròn 1 tiếng đồng hồ sau Tòa Thánh đã công bố đơn từ chức được chấp thuận. Ðây là lần thứ hai trong năm, Ðức Hồng Y âm thầm đến Vatican, lần thứ nhất được diễn ra vào tháng 4/2002. Tại Roma Ðức Hồng Y đã tham kiến và trình bày chi tiết thêm những vụ bệ rạc của các Linh Mục tại Boston cũng như đến một điều ám ảnh đáng sợ là đệ đơn tuyên bố phá sản. Ðức Hồng Y đã gặp gỡ riêng Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bổ Giáo Sĩ và Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục.

Theo viên chức tại Vatican cho biết Ðức Giáo Hoàng tỏ ra "rất đau buồn" đến việc từ chức này.

Giáo Phận trước khi đi đến những quyết định lớn về tài chánh, phải thông qua Bộ Giáo Sỹ kể cả đệ đơn tuyên bố phá sản. Bộ Giám Mục có trách nhiệm chuẩn bị đệ trình lên Ðức Thánh Cha những bổ nhiệm mới hay đệ đơn từ chức và quyền tối hậu vẫn tùy thuộc nơi Ðức Giáo Hoàng.

Chuyến viếng thăm Vatican cùng lúc xảy ra những làn sóng giận dữ diễn ra tại quê nhà Boston của các nhóm giáo dân "Tiếng Nói Người Tín Hữu" và các nhóm nạn nhân bị lạm dụng bởi linh mục.

Khoảng 60 Linh Mục trong số 900 linh mục tại Boston đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Ðức Hồng Y từ chức.

Tòa Thánh không hề đả động gì tới các câu hỏi liên quan đến tuyên bố phá sản của Tổng Giáo Phận. Vào đầu tháng 12, Hội Ðồng Tài Chánh đã đồng bỏ phiếu cho phép Ðức Hồng Y Law đệ đơn theo Chương 11 của Luật Phá Sản Liên Bang vì gánh nặng của 450 vụ truy tố liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do linh mục tại Boston gây nên.

Từ khi tuyên bố từ chức, không ai rõ đến là Ðức Hồng Y sẽ còn tiếp tục những chức vụ công khai trong Giáo Hội. Như vẫn thường thấy, các Giám Mục về hưu vẫn còn sinh hoạt mục vụ công khai khi cần đến như ban các Bí Tích ...... Nhưng một điều chắc chắn là Ðức Hồng Y vẫn còn có quyền bầu Giáo Hoàng trong cơ mật viện cho tới khi Ngài tròn 80 tuổi vào tháng 11/2011. Các viên chức Tòa Thánh xác nhận là Ðức Hồng Y Law vẫn còn phục vụ trong những Bộ khác nhau tại Tòa Thánh mà Ngài là thành viên.


Ðức Hồng Y Bernard Law sinh trưởng tại Mexico và được thụ phong Linh Mục vào năm 1961 tại Giáo Phận Jackon, Miss., Ngài phục vụ 11 năm với cương vị là Giám Mục tại Giáo Phận Springfiel-Cap Girardeau, Mo., tại đây Ðức Giám Mục Bernard Law đã có trọng trách chăm sóc cho các linh mục Việt Nam vượt biên qua Hoa Kỳ. Ngài thương mến dân Việt Nam một cách đặc biệt, nhất là các Linh Mục Tu Sĩ, cũng tại đây Ngài đã sắp xếp để các Cha Dòng Ðồng Công có được cơ sở khang trang như ngày nay. Vào năm 1984, Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm Giám Mục Law lên làm Tổng Giám Mục tại Tổng Giáo Phận Boston và một năm sau, Ngài được phong chức lên Hồng Y vào năm 1985.

Ðức Hồng Y Bernard Law từ chức là một giáo sĩ đầu tiên tại Hoa Kỳ thoái vị vì việc hành xử các linh mục lạm dụng tính dục, mặc dầu nhiều vị giám mục khác tại Hoa Kỳ đã từ chức nhưng vì có dính líu tới lạm dụng tính dục. Tại Canada vào năm 1991, Ðức Tổng Giám Mục đã từ chức vì bị tố là che đậy các linh mục lạm dụng tính dục và đã hành động rất ít để giúp các nạn nhân.


Linh Mục Dòng Tên Thomas J. Reese, chủ bút Tạp Chí America tại Nữu Ước nói rằng việc từ chức của Ðức Hồng Y Law cho thấy Giáo Hội nhận thức rằng việc lạm dụng tính dục "không thể bao giờ bình thường hóa công việc như lúc trước và không chỉ giản đơn bằng cách thuyên chuyển linh mục lạm dụng từ giáo xứ này qua giáo xứ kia".

Cha Reese cũng nói việc hành xử của Ðức Hồng Y Law đối với linh mục lạm dụng là "việc xấu bất bình thường" bởi vì Ðức Hồng Y vẫn còn tiếp tục sau khi các Giám Mục Hoa Kỳ đã đưa ra những đường lối chỉ đạo tòan quốc hành xử việc này.

"Nếu Ngài theo những đường lối chỉ đạo như hầu hết các giám mục khác đã làm, có lẽ Ngài sẽ không gặp vấn đề xảy ra như ngày hôm naỵ Việc từ chức của Ngài sẽ cho phép một ai đó lên thay hầu có thể tẩy sạch những vấn đề mà không phải mang gánh trách nhiệm vì đã tạo ra nó"

Linh Mục Thomas Williams thuộc Ðạo Binh Ðức Kitô, một giáo sĩ Hoa Kỳ lãnh đạo Ban Thần Học tại Ðại Học Tông Ðồ Nữ Vương bên Roma, cho biết việc từ chức của Ðức Hồng Y Law đối với con mắt của một số người coi là một sự quy lụy do áp lực của công chúng, nhưng Cha nói "Tôi tin rằng Ngài làm việc đó vì thành tâm đến lợi ích cho Giáo Hội".


"Tôi chắc chắn rằng Ðức Thánh Cha chấp thuận cho Ngài từ chức với lòng nặng trĩu đau buồn, đó là một hành động thật quá tay mà Ðức Thánh Cha chỉ làm vì lợi ích Giáo Hội và cho sự giảng hòa".

"Tôi hy vọng đây sẽ được hiểu như một hành động tình yêu vì Giáo Hội". Cha Williams cũng nói thêm rằng đối với nhiều giới báo chí hay những nhóm Công Giáo nào đó, có thể coi việc từ chức này là "một thắng lợi".

Cha Williams khẳng định "Một giám mục không phải được thuê mướn hay duyệt xét lại bởi con người. Ðó không phải là quan điểm Công Giáo về các chức thánh và cơ cấu phẩm trật của Giáo Hội".