SAN FRANCISCO – Giáo hội Chính thống giáo Nga hải Ngoại vào hôm thứ Sáu tuần qua đã bỏ phiếu để hợp nhất lại với Giáo hội Chính thống giáo Nga Sô. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng đã được hàn gắn lại sau sự ly khai từ khi Cộng Sản lên nắm quyền tại Nga vào năm 1917, và chính thức ly khai vào năm 1927, vì khi đó Đức thượng phụ giáo chủ nga là Sergiy tuyên bố trung thành với chính quyền Cộng Sản Nga sô.

Giáo Hội Chính thống giáo tại Nga khi đó nói quyết định của thượng phụ Sergiy là nhằm cứu vãn giáo hội, nhưng nhiều người bất đồng và cho rằng đó là việc phản bội.

Cuộc cách mạng Bolshevik tại Nga đã khống chế và tiêu diệt các giáo hội tại Nga. Thế nhưng khi đó, Chính thống giáo Nga sô một số đã hợp tác với chính quyền Cộng sản, một số khác di tản ra hải ngoại.

Rồi khi bức tường Bá Linh sụp đổ, thế giới Cộng giản dưới sự cầm đầu của Nga sô cũng tan rã, thế nhưng người lãnh đạo của Chính thống giáo Nga là Đức Alexis II phần nào đã thỏa hiệp với chế độ Cộng sản và khôi phục lại vị thế tôn giáo của Chính thống giáo tại Nga và được một số những đặc quyền, tỉ dụ như chính quyền Nga trao cho Chính thống Nga những cơ sở của Giáo hội Công giáo.

Tại cuộc họp ở San Francisco là là cuộc họp thứ 4 của các Giáo Hội Chính thống giáo nga Hải Ngoại đã đồng ý để hiệp nhất với Giáo hội Mẹ tại Nga, tuy dù vẫn còn một số những vị lãnh đạo không tin tưởng vào chiều hướng của Đức Alexis II, vì cho rằng vị này được chính quyền Cộng sản Nga hỗ trợ và làm việc cho chính quyền. Thế nhưng đa số khác lại nghĩ rằng đã đến lúc cần hiệp nhất lại vì dù sao thì Đức Alexis Ii cũng đã tạo được những thành công đáng kể là khôi phục lại rất nhiều hoạt động của Chính thống Nga, như cho các giáo xứ được mở cửa lại và Chính Thống Nga đang trên đà phát triển.

11 vị giám mục Chính Thống Nga ở hải ngoại đã bỏ phiếu chấp thuận sự hiệp nhất, tuy dù giữa hai Giáo Hội Chính Thống Nga hải Ngoại và Chính thống giáo tại Nga vẫn duy trì sự điều hành riêng rẽ, chỉ hợp nhất trong vấn đề tinh thần và cho phép các tín hữu của hai Giáo hội được tham dự các nghi lễ cử hành của nhau.

Đại hội tại San Franciso quy tụ 134 đại biểu của Giáo Hội Chính Thống Nga Lưu Vong gồm có cả giáo sĩ và đại biểu giáo dân.

Ngay từ năm 1991, Giáo hội Chính thống Lưu đầy đã họp bàn để tìm phương các hợp nhất lại với giáo hội tại quê hương Nga sô.