VATICAN -- Bộ trưởng ngoại giao của Vatican là TGM Giovanni Lajolo vào ngày hôm qua 28.10 đã có cuộc găp5 gỡ và nói truyện với các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo Nga sô và các viên chức chinh quyền Nga trong nỗ lực nới rộng ngoại giao giữa Tòa Thánh và Moscow.

TGM Giovanni Lajolo cũng gặp gợ Thượng phụ Kirill, là người đặc trách ngoại giao của chính thống giáo Nga.

Sự liên hệ và bắc nhịp cầu ngoại giao với Nga luôn là mối quan tâm hằng đầu của đức cố giáo hoàng John Paul II và nay thì Đức Benedictô tiếp tục giang tay tới Chính Thống giáo Nga, với hy vọng hiệp nhất Kitô giáo.

Tuy nhiên vị lãnh đạo Giáo Hội Nga là Thượng Phụ Alexy II, luôn nhấn mạnh là cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng tới Nga chỉ được thực hiện một khi Giáo Hội Công giáo từ bỏ việc khuyến khích chính sách cải đạo tại Nga.

Vatican từ chối lời kết án nêu trên và nói rằng đường lối của Giáo Hội là có trách nhiệm phục vụ Công đồng Công giáo nhỏ bé ở Nga, vào khoảng 600,000 người trong một quốc gia rộng lớn tới 144 triệu người Nga.

Top of Form

TGM Lajolo cũng đã gặp gỡ ngoại trưởng Nga là ông Sergey Lavrov và nói rằng cuộc gặp gỡ này đã thắt chặt tính cách thân hữu giữa Nga và Vatican, và còn đang hướng tới sự thăng tiến xa hơn nữa”.

Đang khi đó, tại Vatican, ĐGH Benedictô cũng tiếp tân đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh Vatican.