SUY NIỆM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – B
Vui mừng và hy vọng
(Mc 4, 26-34)

Phụng vụ Lời Chúa mang đến cho chúng ta niềm vui lớn lao và hy vọng tràn trề, vì một nhánh cây đã được trồng và mọc lên trở thành bá hương oai lẫm (x. Ed 17, 22-24). Một hạt giống gieo xuống đất âm thầm mọc lên một cách tự nhiên nhưng chắc chắn. Và nhất là hạt cải nhỏ bé nhất trong mọi thứ hạt mà lớn cao đến nỗi "chim trời có thể nương náu dưới bóng nó" (x. Mc 4, 26-34).

Cành hương bá

Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Êdekien phán : “Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi” (Ed 17, 22-24).

Thiên Chúa muốn nói gì với dân Israel đây?

Chúa dùng ngôn ngữ loài người để nói với họ. Ngài các quan niệm của họ quen sánh ví các dân tộc và các bậc vĩ nhân như các cây to lớn giống hương bá. Chồi non mà Chúa muốn ngắt là nhà Israel, cụ thể là một hoặc số ít người trên đất Babylon rộng lớn, vĩ đại này đem về trồng ở Israel. Nghĩa là Chúa sẽ cho thiểu số dân lưu đầy được trở về Đất Hứa. Dân nhỏ bé sẽ trổ cành và đơm hoa kết trái thành cây hương bá huy hoàng từ cây thấp trở thành cây cao, đang khi Babylon đang là cây cao sẽ bị hạ thấp, đang xanh tươi sẽ bị héo tàn.

Thiên Chúa hứa và Thiên Chúa làm. dân Chúa không thể nhận được lời hứa nào to lớn hơn. Tương lai quá sức huy hoàng. Mọi người phải phấn khởi. Tất cả phải hồi sinh. Hy vọng và mừng vui.

Nhánh cây ưu tuyển mà Thiên Chúa lựa chọn trong Cựu Ước sẽ là một thực tại Tân Ước. Nó là hạt giống và là hạt cải nói trong bài Tin Mừng hôm nay.

Hạt giống và hạt cải

Xem ra, giữa cành cây hương bá trong sách Ezekiel và dụ ngôn hạt giống không có liên hệ với nhau. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ thì thấy Tin Mừng khẳng định : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa” (Mc 4,26-29).

Thiên Chúa làm những điều mà con người không thể hình dung ra được. Cây tươi, Ngài cho héo; cây héo, Ngài cho đâm chồi. Như “hạt giống gieo xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,27).

Tin Mừng hôm nay còn ví Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, khi gieo xuống đất nó nhỏ tí; nhưng đã gieo xuống rồi nó mọc thành to lớn đến nỗi chim trời có thể nương náu dưới bóng nó. Như một cành hương bá ngắt trên đỉnh cao của cây hương bá to lớn, đã lớn lên thành bá hương oai lẫm, hạt cải nhỏ xíu ở đây khi gieo xuống bé hơn mọi thứ hạt; nhưng lớn lên nó to lớn hơn mọi thứ rau. Tương lai Nước Thiên Chúa cũng như vậy. Khởi sự nhỏ mọn thôi, nhưng rồi sẽ trở nên nơi nương tựa cho mọi người được cứu chuộc.

Mầu nhiệm của Nước Chúa

Nước Thiên Chúa là như thế: một thực tại rất nhỏ bé nói theo kiểu phàm nhân và bề ngoài không có gì là đáng kể. Hình ảnh này nhấn mạnh đến Nước Thiên Chúa ở trong chúng ta, và hạt cải nhỏ bé sẽ trở thành một cái cây lớn, trong đó chim trời đến làm tổ, ám chỉ tình yêu vô cùng của Thiên Chúa được ban nhưng không cho chúng ta. Vương quốc của Thiên Chúa sẽ lan rộng đến tất cả các quốc gia trên khắp thế giới và người ta tìm đến trú ẩn nơi một Kitô giáo tốt lành.

Ơn gọi của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô không phải là để trở nên mạnh mẽ. Trở nên vĩ đại, không phải là ơn gọi của Chúa Kitô. Niềm hy vọng nơi chúng ta qua đức tin và lòng mến, cho phép chúng ta khám phá ra Thiên Chúa bao bọc chúng ta, khiến chúng ta không nản lòng hay thất vọng trong việc truyền giáo, nhưng giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng sẽ dẫn dắt mọi sự đến thành toàn mà Ngài đã khởi đầu.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Ðấng đã đón nhận hạt giống Lời Chúa như một “thửa đất phì nhiêu”, xin Mẹ giúp chúng con yêu mến Chúa, đặt tin cậy và hy vọng vào Chúa. Amen.