Hình ảnh 35 em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức tại gx Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Canada

Xem hinh:

ngày 9/6/2024. Với sự có mặt của Đức Giám Mục Mcgrattan William  giáo phận Calgary Canada.

Nguyễn Đức Vượng