*Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội*

Phúc Âm: Lc 2, 41-51

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
“ Mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng”

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây, đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng.


+ Lịch sử & Ý nghĩa

Lịch sử của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm bắt nguồn từ niềm tin của Giáo Hội Công Giáo về mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mầu nhiệm này cho rằng Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ khi thụ thai trong lòng mẹ.
Niềm tin này đã được thể hiện trong Giáo hội từ thời nguyên thủy. Các giáo phụ như Thánh Irênêô, Thánh Grêgôriô thành Nyssa và Thánh Athanasiô đã viết về mầu nhiệm này.

Từ thế kỷ thứ VIII, Giáo hội Đông Phương đã mừng lễ “Thánh Anna thụ thai, mẹ của Theotokos (Mẹ Thiên Chúa)” vào ngày 9 tháng 12 hàng năm. Lễ này dựa vào Ngụy Thư “Tiền Tin Mừng của thánh Giacôbê”.

Tại phương Tây, Và năm 1050, Đức Giáo Hoàng Léon IX huấn dụ các tín hữu mừng kính Đức Trinh nữ thụ thai như Giáo Hội Đông phương đã làm. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bắt đầu được cử hành vào thế kỷ XII. Năm 1476, Đức Giáo Hoàng Sixtô IV ban phép cho các giáo phận ở Tây Ban Nha cử hành lễ này.

Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã định tín mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thành tín điều của Giáo Hội Công Giáo. Thông điệp Ineffabilis Deus của Đức Giáo Hoàng Piô IX đã tuyên bố rằng:
“Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại.”

Từ đó, ngày 8 tháng 12 trở thành ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo.

Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một ngày lễ quan trọng trong Giáo Hội Công Giáo. Đây là dịp để các tín hữu tôn kính Mẹ Maria, người đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu.

4 TÍN ĐIỀU VỀ Đức Mẹ :

-Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa
-Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
-Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh
-Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Trong Kinh Cầu Đức Bà có nhiều câu ca ngợi sự Vô nhiễm của Đức Mẹ- Xin trích dẫn những câu sau :

-Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm
-Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành
-Đức Nữ cực khôn cực Ngoan
-Đức Nữ rất đáng kính chuộng
-Đức Nữ rất đáng ngợi khen
-Đức Nữ có tài có phép
-Đức Nữ có lòng khoan nhân
-Đức Nữ trung tín thật thà
-Đức Bà là gương nhân đức
-Đức Bà là tòa Đấng khôn goan
-Đức Bà làm cho chúng tôi vui mừng
………………
Vì những lời ca ngợi như trên đã xác nhận sự Vô nhiễm của Đức Mẹ

+ Mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một tín điều của Giáo Hội Công Giáo Rôma, được tuyên xưng bởi Giáo hoàng Piô IX vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Tín điều này dạy rằng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngay từ khi được thụ thai trong lòng mẹ, đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ.

Tín điều này được dựa trên một số nền tảng thần học và kinh nghiệm của Giáo hội. Về mặt thần học, tín điều này nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Maria là Mẹ của Đấng Cứu Thế, và vì vậy, Ngài phải được Thiên Chúa chuẩn bị đặc biệt để thực hiện sứ mệnh cao cả này.

Về mặt kinh nghiệm, tín điều này phản ánh niềm tin của các tín hữu Công Giáo về Đức Maria. Từ thời nguyên thủy, các tín hữu đã tin rằng Đức Maria là một người phụ nữ thánh thiện và vẹn tuyền. Tín điều này đã chính thức hóa niềm tin này của các tín hữu.

Nội dung của tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được trích dẫn trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo như sau:
Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công nghiệp của Đức Kitô Giêsu Đấng Cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội.

Tín điều này đã được Giáo Hội Công Giáo tuyên xưng là một tín điều phổ quát, có nghĩa là tất cả các tín hữu Công Giáo đều phải tin vào tín điều này.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có một ý nghĩa quan trọng đối với các tín hữu Công Giáo. Tín điều này nhắc nhở các tín hữu về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đồng thời, tín điều này cũng là một nguồn an ủi và hy vọng cho các tín hữu, nhắc nhở họ rằng Đức Maria luôn ở bên cạnh họ và cầu nguyện cho họ.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được cử hành vào ngày 8 tháng 12 hàng năm. Đây là một ngày lễ trọng trong lịch phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo.

Ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có thể được tóm tắt như sau:
• Nhấn mạnh vai trò của Đức Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Maria là Mẹ của Đấng Cứu Thế, và vì vậy, Ngài phải được Thiên Chúa chuẩn bị đặc biệt để thực hiện sứ mệnh cao cả này. Đức Maria được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ là một dấu hiệu của ân sủng đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Mẹ.
• Thể hiện niềm tin của các tín hữu Công Giáo về Đức Maria. Từ thời nguyên thủy, các tín hữu Công Giáo đã tin rằng Đức Maria là một người phụ nữ thánh thiện và vẹn tuyền. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một dịp để các tín hữu Công Giáo thể hiện niềm tin này.
• Là một nguồn an ủi và hy vọng cho các tín hữu. Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nhắc nhở các tín hữu rằng Đức Maria luôn ở bên cạnh họ và cầu nguyện cho họ.

Trong ngày lễ này, các tín hữu Công Giáo thường tham dự Thánh lễ, suy niệm về cuộc đời của Đức Maria, và cầu nguyện xin Đức Maria ban ơn cho họ.

Cầu nguyện

Con đến trước nhan Mẹ, một tâm hồn tội lỗi, nhưng con biết rằng Mẹ là Mẹ của lòng thương xót, là Đấng luôn lắng nghe và tha thứ cho những ai tin tưởng vào Mẹ.
Con xin Mẹ ban cho con ơn biết yêu mến và tôn kính Mẹ hơn nữa. Con muốn noi gương Mẹ, sống khiêm nhường, hiền lành và phó thác hoàn toàn trong tay Chúa.
Con xin Mẹ giúp con vượt qua những cám dỗ của cuộc sống, để con luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa.
Con xin Mẹ cầu bầu cho con trước tòa Chúa, để con được ơn tha thứ tội lỗi, được ơn ơn cứu độ và được hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ và che chở con trên mọi nẻo đường đời. Amen