VATICAN CITY, Oct 28, 2002 (Zenit) ― Trong cuộc triều kiến với các chủng sinh và Linh mục thuộc trường Ðại Học Giáo Hoàng Germanicum, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh là các Chủng sinh và Linh mục tuyệt đối phải có đời sống thánh thiện và trung thành với Tòa Thánh La mã.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 450 năm ngày thành lập trường Ðại Học này.

Trường Ðaị Học “Germanicum” là một Trường rất danh tiếng được thành lập do sáng kiến của Thánh Ignatius of Loyola, Thánh được phép của Ðức Giáo Hoàng Julius III tổ chức một Trung tâm đào tạo Linh mục cho Giáo Hội La mã..

Trong buổi triều kiến, Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II khuyến khích học hỏi thâu nhận giáo huấn chân chính của Tòa Thánh La mã “romanitas”.

“Yêu mến sâu xa và Trung thành với Ðấng kế vi Thánh Phêrô, sự vâng phục tuyệt đối vào giáo huấn và luật lệ của Giáo Hội sẽ giúp cho hàng giáo sĩ tham gia tích cực vào việc đổi mới và nâng cao đời sống mục vụ của xứ sở mình.”

Ngày nay phần đông Chủng sinh và Linh mục của Trường “Germanicum” đều là người Ðức, tuy vậy cũng có số ít là người Hung Gia Lợi hoặc các nước khác đến theo học.

Trước khi chia tay, Ðức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ hy vọng: “Các chủng sinh sẽ là những Linh mục thánh thiện. Hãy đọc kinh cầu nguyện liên lỉ và Thánh Lễ là nguồn trợ lực tinh thần. Hãy luôn cầm tràng hạt Mân côi trong bàn tay để suy gẫm chiêm niệm hình ảnh Chúa Giêsu cùng với Ðức Bà Maria.