Video sẽ bắt đầu từ 7g tối ngày 12-February-2021 theo giờ Việt Nam


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mathew 15:1-6

Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi phải thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

Kính thưa quí ông bà và anh chị em

Giáo hội chọn bài tin mừng của thánh Mát-thêu nhắc nhở chúng ta hiếu thảo với cha mẹ. Điều răn thứ bốn trong 10 điều răn đã được Thiên Chúa răn dạy từ ngàn xưa. Đức Giêsu đã nhắc lại lời trong sách Xuất Hành và Lêvi: “Ngươi phải thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử”. Đặc biệt, Chúa Giêsu khiển trách những luật sĩ và biệt phái về việc áp dụng sai luật Chúa. Đối với họ, lễ vật gọi là ‘Coban’, tức là những gì họ dâng cho Chúa rồi thì họ không còn bổn phận giúp cha mẹ nữa hay sao?

Theo truyền thống tốt lành của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, ngày mồng hai tết là ngày con cháu kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ đã khuất và cũng là dịp báo hiếu.

Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã là nhớ đến cội nguồn của mình và nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của họ và sự khôn ngoan của họ đã để lại cho chúng ta.

“Mẹ cha vất vả nuôi mình

Từ khi trứng nước công trình biết bao.

Làm con phải nhớ công lao,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Sự hiện diện của mỗi người trên cõi đời này không phải là một sự xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng là mắt xích của cả một công trình vĩ đại, một chuỗi dài những liên hệ yêu thương từ Adam đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và giờ đây là chúng ta. Tục ngữ có câu: “Con người có tổ có tông,/ Như cây có cội như sông có nguồn”. Người ta có cha có mẹ/ Không ai ở chỗ nẻ chui lên.

Mỗi năm vào mùng hai tết, Lời Chúa hâm lại lòng yêu mến của chúng ta đối với các ngài:

“Ai mà phụ nghĩa quên công/ Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm”.

Hôm nay, chúng ta cũng cần phải nhìn lại thái độ thảo kính đối với ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống như thế nào. Thảo kính ông bà cha mẹ là một trong những đức tính nền tảng xây dựng con người. Ai đó mà cha mẹ cũng không yêu mến, biết ơn, thì làm sao yêu được tha nhân, nhất là càng khó để nhận ra tình yêu và ơn huệ của Thiên Chúa để yêu mến Ngài. Theo giáo lý Công Giáo Thảo kính là yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống chứ không phải đến khi ông bà, cha mẹ từ trần mới làm cho to, mua quan tài cho đẹp và đắt tiền, xin Lễ và cầu nguyện, rồi đưa lên bàn thờ đốt vài nén hương, đọc một vài kinh trong một thời gian ngắn là xong. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Sống không cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi.” Lòng thảo kính không giống như những Pharisiêu và kinh sư trong tin mừng mà Đức Giêsu đã cảnh báo: “những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì không phải thờ cha kính mẹ nữa.”

Trong xã hội ngày nay cũng còn có những người con như thế: Họ coi việc chăm sóc cha mẹ già là một gánh nặng nên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, hoặc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, góp tiền trả cho người ta nuôi hay để cho chính phủ nuôi; hoặc cho cha mẹ tiền, quà rồi cho đó là thảo hiếu, nhưng không hề đến thăm, mà có đến cũng chỉ cho có lệ, hay hỏi han cha mẹ sức khỏe các ngài, chắc chắn thân xác các ngài thường hay đau yếu nhưng tinh thần các ngài thế nào? Là người con cháu, chúng ta có để ý quan tâm đến không?

Chúa Giêsu không chỉ nhắc nhở con người về đạo làm con mà chính Ngài từ muôn thuở đã luôn là Người Con đẹp lòng Chúa Cha và chính Chúa Cha đã lên tiếng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Hơn nữa, khi nhập thể làm người, Ngài cũng luôn thảo kính, vâng phục Đức Maria và thánh Giuse.

Vậy, mồng Hai Tết hôm nay, chúng ta phải nhìn lại bổn phận hiếu thảo với các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ. Chúng ta hãy cố gắng quan tâm đến các ngài, hãy đến thăm, chăm sóc, và phụng dưỡng khi các ngài còn sống hơn là đến thăm tại nghĩa địa.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con có tổ có tông, có cha có mẹ và qua các ngài, chúng con có cả gia sản vật chất, tinh thần và đức tin mà các ngài đã trang trọng trao lại cho chúng con. Xin Thánh Thần Chúa luôn thúc đẩy để chúng con tuân giữ giới răn Chúa, biết quan tâm, yêu mến, biết ơn, vâng lời, giúp đỡ chăm sóc phụng dưỡng các ông bà cha mẹ chúng con khi các ngài còn sống và tạo một gia đình bình an hạnh phúc hướng về hạnh phúc mai sau trong Nước Trời. Amen.

Tôi xin mượn lời của Môi-sen trong sách Dân Số đoạn 6 câu 24 đến 26 để kết: Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến và rủ lòng thương anh chị em. Nguyện xin Chúa ghé mặt nhìn và ban bình an cho anh chị em, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen