"Tôi cũng dâng những sự đau khổ của tôi ngõ hầu Chương Trình Thiên Chúa sẽ được Thực hiện".

VATICAN (Zenit. org).- Sứ điệp của đức giáo hoàng được đọc lúc khởi đầu những Chặng Đàng Thánh Giá trong Đêm thứ Sáu Tuần Thánh 25/3 tại cổ trường Colosseum, Roma

* * *

Anh chị em thân mến,Tôi hiệp thông tinh thần với anh chị em tại Colosseum, một nơi nhắc lại rất nhiều kỷ niệm và tình cảm để sống nghi thức cảm động của những Chặng đàng Thánh giá trong Đêm thứ Sáu Tuần Thánh này.

Tôi hiệp với anh chị em trong lời cầu xin có ý nghĩa sâu xa này: "Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Rất Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ." Phải, chúng ta kính lạy và ngợi khen mầu nhiệm thánh giá Con Thiên Chúa, vì chính từ thánh giá này mà một niềm hy vọng mới đã phát sinh cho nhân loại.

Việc kính lạy Thánh giá mời chúng ta cam kết không thể tránh: sứ vụ Thánh Phaolô đã diễn tả với những từ "Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh" (Col.1:24). Tôi cũng dâng những sự đau khổ của tôi hầu chương trình của Chúa sẽ được thực hiện và lời Người được rao giảng giữa các dân tộc. Tôi cũng gần gũi với tất cả những ai mà, đang lúc này, đang chịu đau khổ thử thách. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong họ,

Trong ngày kỷ niệm này về Đức Kitô bị đóng đinh, tôi chiêm ngưỡng và kính lạy Thánh giá với anh chị em và tôi lập lại những lời phụng vụ: " O crux, ave spes unica!" A Rất Thánh giá, chúng con trông cậy một Thánh giá vô cùng phép tắc" Xin ban cho chúng con lòng nhẫn nại và can đảm và ban hoà bình cho thế giới!

Với những tâm tình này, tôi chúc lành anh chị em và tất cả những kẻ tham gia trong Đàng Thánh giá này qua đài phát thanh hay đài truyền hình.

Vatican, 25 Tháng Ba 2005

IOANNES PAULUS II