6. Chúng ta đếu có thể tu sửa để trở thành người Ki-tô hữu đức hạnh và thánh thiện, cho dù bất luận tình trạng cuộc sống như thế nào, và bất luận công việc của cuộc sống là gì ? (Thánh Francois de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info