5. Con đường nên thánh là ở tại việc thực hiện thiết thực bổn phận hằng ngày. (Thánh Josepha Rossello)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info