Melbourne, từ lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu tuần Thánh 19/4/2019. Tại Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Các nghi thức đặc biệt trong Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu đã được cử hành trọng thể tại lễ đài Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm.

Xem hình