Hôm nay ngày đại tang của Hội Thánh, ngày Chúa Giêsu chịu khổ hình và bị đóng đinh trên thập giá. Khi giữ thinh lặng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thập giá, chúng ta cảm nhận thấm thía những lời Người đã nói trong Tiệc ly: “Đây là máu Giao ước của Thầy, đổ ra cho muôn người”. Cái chết của Chúa Kitô gợi lên sự tích tụ của đau thương và sự dữ đè nặng lên nhân loại mọi thời: cái chết, lòng hận thù, bạo lực, tất cả đang nhuộm máu trái đất. Cuộc khổ nạn của Chúa đang tiếp diễn trong những nỗi khổ đau của con người.

Xem Hình

Nếu Thứ Sáu Tuần Thánh là một ngày buồn thảm, thì cũng ngày này lại giúp chấn hưng niềm tin, củng cố niềm trông cậy và lòng can đảm để mỗi người vác Thánh Giá của mình với lòng khiêm nhường, biết từ bỏ và tín thác nơi Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con được đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”

Ngay sau khi cùng nhau ngắm những chặng đường đau khổ và tủi nhục mà Chúa đã đi qua, trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt mến với sự của toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tây Ninh vào lúc 17h30 ngày Thứ Sáu Tuần thánh ngày 19.4.2019, do Cha Gioan Võ Hoàn Sinh – Chánh xứ chủ sự, là Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Trong cuộc khổ nạn của Mình Chúa Giêsu đã đổ máu và chịu chết vì tội lỗi nhân loại. Đổ máu là dấu hiệu của chết chóc, của thất bại, nhưng qua hiến lễ Thập giá của Đức Giêsu Kitô, Hội Thánh đã được khai sinh và nhân loại bước vào cuộc sống mới. Trong giây phút thiêng liêng và lắng đọng này, cộng đoàn chúng ta cùng nhau bước theo Chúa Giêsu trên đường Thập giá của Người. Đó là đường tình yêu tự hiến của Thầy Chí Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dìm chúng con vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa, xin chỉ cho chúng con biết con đường nào Chúa đã đi qua và con đường nào chúng con cần bước tới.

Trong phần chia sẽ của Mình, Cha Gioan đã nhắc nhở mọi người là: Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của mỗi con người chúng ta, và xưa khi chính Dân Do Thái đã kết án Chúa và đã đóng đinh Chúa vào Thập Giá. Nhưng ngày nay mỗi người chúng ta cũng hằng ngày Đóng đinh Chúa vào thập giá qua mỗi lỗi lầm của bản thân mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày qua các cử chỉ xúc phạm đến Chúa. Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy biết chôn dùi mọi tội lỗi dưới huyệt đá, như chúng ta vừa xin hứa với Chúa trong lúc đi đàng Thánh giá.

Sau bài Thương Khó của Chúa Giêsu Cha chánh xứ kính thờ Thánh Giá, và hôn chân Chúa, và cộng đoàn dân Chúa cùng nhau tiến lên Hôn Chân Chúa..

Hôn chân Chúa, chính là cử chỉ của mỗi Kitô hữu khi sấp mình thờ lạy Chúa với lòng yêu mến, biết ơn và đền tạ. Đền tạ vì tội lỗi mình mà Chúa phải chịu chết, biết ơn vì nhờ cái chết của Chúa mà con người được ơn tha tội, yêu mến vì tình thương Chúa đã dành cho nhân loại. Xin cho chúng con biết tỏ lòng xót thương đến những người đau khổ, như chúng con đã được Thiên Chúa xót thương. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, can đảm, gắng sức đứng dạy tiếp tục vác lấy thập giá của chính mình cũng như của anh chị em đau khổ và đi đến cùng con đường tình yêu, thấm đượm lòng thương xót mà Chúa đã đi và nêu gương cho chúng con.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc – Ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường