Chúa Nhật II MÙA VỌNG, năm C
Lc 3, 1-6

Mùa Vọng đến, vai trò của Gioan Tẩy Giả lại đánh thức con người.Ngài đến vạch tội nhân loại, chỉ tội con người và đặc biệt thức tỉnh chúng ta để chúng ta nhận ra những lỗi lầm, những sai phạm của mỗi người chúng ta khiến chúng ta phải sám hối, đổi mới cách sống, cách làm và lối suy nghĩ của chúng ta. Gioan Tây Giả đã cất tiếng vang :” Có tiếng kêu trong hoang địa.Hãy dọn đường cho Chúa,sửa lối cho thẳng để Người đi “ ( Lc 3,4 ).

Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ của dân tộc Do Thái. Ông đã sống trong dòng lịch sử đạo và đời của dân Do Thái. Một hoàng đế Tibêrio, hai thượng tế Hanna và Caipha, một Philatô hèn nhát,tham vọng, tàn bạo,làm tổng trấn Giuđê, một Hêrôđê, ác độc, sẽ giết Gioan sau này.Gioan đã sống hòa mình vào dòng lịch sử của người Do Thái. Nơi lịch sử ấy sẽ diễn ra lịch sử cứu độ.

Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa chọn làm tiền hô cho Ngài, để loan truyền cho nhân loại, đặc biệt cho dân Do Thái biết, Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu vớt ho. Gioan đã cố gắng hết mình để làm tròn sứ mạng Thiên Chúa trao phó.

Thời gian ở trong sa mạc là thời gian Gioan ăn chay, cầu nguyện, chuẩn bị cho sứ mệnh cao cả là dọn đường cho Đấng Cứu Độ. Do đó, Ông đã kêu gọi toàn dân hãy sám hối. Sám hối là nhìn lên Chúa hơn là nhìn vào chính mình hay là nhìn vào người khác để so sánh.

Gioan kêu mời mọi người rời bỏ nếp sống cũ, không thể cứ mãi mãi sống trong tội lỗi, sa hoa, trụy lạc.Ông mời gọi con người hãy đổi mới, thay đổi cách nhìn, lối suy nghĩ. Ông kêu gọi mọi ngưởi hãy sửa sang đường sá để đón Đấng Mêsia, mà ngay chính Ông cũng không dám cởi dây giầy cho Ngài.

Đường quan trọng mà Gioan kêu gọi là đường vào cõi lòng.Thực tế là con đường Giêsu. Đường đưa vào cõi lòng phải là con đường thẳng ngay,con đường chân chính bởi vì con người có biết bao lối suy nghĩ thật quanh co, lệch lạc. Bao căm hờn, ghen tỵ,thù oán.Do đó, Ông khuyên mọi ngưởi hãy lấp hố sâu cho đầy ánh sáng tình yêu.Có những ngăn cách, tỵ hiềm giữa người với người, Ông nhắc nhở hãy san cho phẳng, sửa cho ngay, uốn cho thẳng vv…

Sám hối là sửa cõi lòng của mình, làm cho lòng mình thẳng tắp, không còn lồi lõm, gồ ghề, cao thấp để Đấng Cứu Tinh ngự vào. Con đường tình yêu hay con đường Giêsu là con đường Gioan Tẩy Giả có sứ mạng cao cả chuẩn bị cho mọi người…Tuy nhiên, sửa cõi lòng, đổi mới con người, lối sống, lối nhìn, lối suy nghĩ không phải lúc nào cũng dễ. Nó đòi hỏi mọi người phải canh tân mà muốn đổi mới phải có ơn Chúa và sự tác động của Thánh Thần, sự quảng đại, vượt thắng của mỗi người.Đổi mới cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng là phải dẹp bỏ con người cũ, dẹp bỏ những rào cản trong tâm hồn để Chúa có thể dễ dàng đến và ơ lại.

Vâng, Gioan đã hoàn thành sứ mạng là người dọn đường cho Chúa đến lần đầu. Mỗi người chúng ta hôm nay phải là những tiền hô cho Chúa đến lần cuối.Quả thực, Chúa đã đến và ở giữa nhân loại, giữa con người cách đây hơn hai ngàn năm.Ơn cứu độ đã đến với thế giới, với con người. Nhưng thực tế, đã có biết bao rào cản, biết bao con đường thiếu phẳng phiu, thiếu ngay thẳng để Chúa có thể đến và gặp gỡ con người.

Lạy Chúa Giêsu, nhìn ra lỗi lầm và biết sám hối canh tân để từ bỏ con người cũ, mặc lấy Đức Kitô quả thực là khó khăn, không dễ dàng một chút nào.

Xin cho chúng con biết luôn luôn sẵn sàng sám hối, đổi mới tư duy, đổi mới cái nhìn, để chúng con biết nhận ra Chúa đang ở trong tha nhân. Xin cho chúng con thêm can đảm để chúng con
dám hy sinh cắt tỉa những gì là rườm rà, những gì không cần thiết hầu Chúa dễ dàng đến và ngự trị trong tâm hồn chúng con.Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Sám hối canh tân là gì ?
2.Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là gì ?
3.Tại sao lại gọi Chúa đến lần thứ nhất ?
4.Chúa đến lần thứ hai lúc nào ?
5.Sứ mạng của chúng ta là gì ?