Melbourne, lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 30/11/2018. Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Trong một ngày thời tiết thật tốt đẹp. Legio Mariae Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Flemington đã tụ hội về để cùng nhau dâng lễ tổng hội thường niên theo đúng tinh thần của Đạo Binh Đức Mẹ.

Xem hình

Từ rất sớm, đã có các hội viên tán trợ về, với các anh chị lớn tuổi ngồi trên xe lăn hay chống gậy đến nhà thờ, cùng với các anh chị em hội viên hoạt động đến sớm, để chuẩn bị cho Ngày Lễ Tổng Hội Thường Niên Năm 2018 của Comitium.

Đúng 6 giờ, anh Trưởng Comitium Lê Văn Miện đã xướng kinh Tessera để khai mạc lễ tổng hội thường niên Năm 2018. Toàn thể hội viên đã sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Kinh Catena và kinh bế mạc trước khi cùng dâng lễ tạ ơn.

Thánh lễ do Linh mục Linh giám Giuse Trần Ngọc Tân, cũng là Quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm chủ tế, và Ca đoàn Tin Yêu do Ca trưởng Đặng Khan và các anh chị em Legio phụ trách phần Thánh Ca cho Thánh Lễ tạ ơn của Comitium. Các anh chị đã thể hiện xuất sắc các bài thánh ca để nâng tâm hồn mọi người lên cùng Chúa qua Mẹ Maria vị Nữ tướng Legio.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng. Cha Linh giám đã nhắc đến khi Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Trước sự sợ hãi của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã trấn an Mẹ bằng câu “đừng sợ.” Và qua Kinh Thánh Lời Chúa cũng nhắc lại cho các môn đệ và toàn thể chúng ta, những người đi theo Chúa cũng “đừng sợ,” Kinh Thánh không chỉ nhắc một lần mà đến 365 lần.

Các Quân Binh của Đức Mẹ phải nằm lòng câu “đừng sợ” mỗi khi đi làm công tác tông đồ. Không sợ khó khăn, gièm pha, dè bỉu, nói xấu mà nhụt chí. Cũng đừng sợ khi đi thăm viếng, đến với những người khô khan nguội lạnh, để lôi kéo những người còn ngồi trong bóng tối, cứu rỗi các linh hồn sống trong tội lỗi trở về cùng Chúa vv.

Sau Thánh Lễ, anh trưởng lên cám ơn Cha Linh Giám Giuse Trần Ngọc Tân về những việc cha đã làm cho Comitium. Cám ơn các anh chị hội viên tán trợ, vì hội viên tán trợ là đơn vị yểm trợ đắc lực nhất qua lời cầu nguyện, để giúp cho các hội viên hoạt động hăng say trong công tác của mình.

Cuối cùng, Comitium cũng có một bữa ăn nhẹ, nhưng trước khi thưởng thức bữa ăn. Mọi người không quên cầu nguyện cho quê hương, đất nước và dân tộc được bình an, và tự do hạnh phúc đích thực. Mọi người đã cùng hát bài: Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam. Với lời mới ý nghĩa và hợp với hoàn cảnh của đất nước hiện nay.

Được biết, Legio Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Flemington trực thuộc Senatus Melbourne. Comitium có ba Curiae và nhiều Praesidia phụ thuộc và hoạt động rất linh động, và giúp cộng đồng rất đắc lực trên 30 năm qua.