“ Chúa vì yêu thương chúng ta, Ngài đã xuống thế làm người, và đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta … “ Đó là lời chia sẻ của cha chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ khi ngài chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Giê su Vua Vũ trụ bổn mạng giáo họ Ki Tô Vua diển ra lúc 17g Chúa Nhật 25/11/2018 tại giáo xứ Tân việt giáo

Đúng 17g sau ba hồi chiêng cổ, quý chức và đại diện các đoàn thể đón cha chủ tế từ tiền sảnh thánh đường tiến lên bàn thờ bắt đầu thánh lễ.

Xem Hình

Đầu lễ cha chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kính Giê su Vua vũ trụ cũng là bổn mạng của giáo họ Ki Tô Vua, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng giáo họ Ki Tô Vua.

Chia sẻ Tin mừng: Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ki Tô Vua vũ trụ cũng là bổn mạng giáo họ Ki Tô Vua. Trong một thông điệp của Đức Thánh Cha Pio XI nhấn mạnh ý nghĩa của việc thiết lập thánh lễ này. Trong một xã hội, một thế giới mà con người chia rẽ lẫn nhau, một thế giới mà con người sát hại lẫn nhau để tranh dành quyền lực khiến cho thế giới trở nên đau khổ và chia rẽ, chỉ có đến với Chúa, đến với tình yêu của Chúa con người mới gần nhau hơn và chỉ có Chúa mới là Vua thực sự trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

Ngài quảng diễn thêm: Chúa vì yêu thương con người chúng ta, Ngài đã xuống thế làm người, và đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Chính vì thế chỉ có quay về với tình yêu của Chúa thì con người mới tìm thấy ơn cứu độ vì chính Chúa là Vua vũ trụ, Vua tình yêu, Vua tâm hồn mới gắn kết mỗi người chúng ta nên một trong vương quốc của Ngài.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Mừng kính Đức Giê su Vua vũ trụ xin cho chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa vì chính Chúa là Vua, Vua tình yêu trong tâm hồn chúng con.

Được biết hôm nay, giáo xứ Tân Việt đã có các giờ chầu Thánh Thể sốt sáng thay mặt cho Giáo phận.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g trong niềm vui của bà con giáo họ Ki Tô Vua cùng toàn thể giáo xứ.

Vinh sơn Trần văn Đẩu