Trong tình liên đới, giúp đỡ Dòng Tên Việt Nam trong công tác xây dựng và giúp đỡ những người nghèo khổ bên quê nhà. Dòng Tên Melbourne, do Văn phòng Truyền giáo Tỉnh Dòng Tên Úc Châu do quý Linh mục Việt Nam của dòng đã tổ chức bữa tiệc gây quỹ vào tối 26/10/2018 tại Happy Receptions Vùng Tottenham để gây quỹ giúp cho công việc yểm trợ này.

Xem hình
Trần Bá Nguyệt

Buổi tiệc có sự hiên diện của Cha Giám Tinh Dòng Tên tại Melbourne và quý Linh mục Dòng Tên Việt Nam đang phục vụ tại Melbourne, quý cha và hơn sáu trăm thân hữu.

Trong buổi tiệc gây quỹ, có phần văn nghệ bao gồm các môn ca, múa do các hội đoàn, ca đoàn trong các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam như: Ca đoàn Don Bosco, Ca đoàn Cung Chiều, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Melbourne, Giới trẻ GX Holy Child vv. Và phần gây quỹ qua những tặng phẩm.

Dịp này, quý Cha Dòng Tên cũng trình bày về mục đích mà Dòng tổ chức bữa tiệc gây quỹ hôm nay là nhằm để giúp đỡ cho Tỉnh Dòng Việt Nam làm công tác xây dựng nhà thờ cho một giáo xứ nghèo và cũng để giúp cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn nơi quê nhà.

Được biết, đây là lần đầu tiên quý Cha Dòng Tên Việt Nam tổ chức bữa tiệc gây quỹ. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne đã ủng hộ nên Nhà hàng đã không còn ghế trống. Với mục đích phục vụ nên ai cũng hết lòng hưởng ứng để giúp cho quý cha hoàn thành công việc nhà Chúa thêm tốt đẹp.

Quý Cha Dòng Tên Việt Nam, hiện đang phục vụ tại Melbourne rất quen thuộc với cộng đồng trong những bài thuyết giảng là: Cha Phạm Minh Ước, Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Văn Ái, Nguyễn Văn Cao, Đinh Trung Hòa vv. Đã tổ chức thành công bữa tiệc gây quỹ yểm trợ cho Tỉnh Dòng Việt Nam.