Sàigòn ngày 24 – 08 - 2018: "Tiếng gọi Thiên Chúa qua trung gian như Thánh Bartôlômêô trong Tin Mừng hôm nay, chính là việc nhận ra tiếng gọi thẳm sâu từ trong tầm hồn, suy nghĩ, lắng nghe, nhận biết và khám phá. Chúng ta cầu nguyện cho những khấn sinh hôm nay, để nói lên lời giao ước tình yêu Thiên Chúa và cam kết đời Vâng Phục – Khó Nghèo – Khiết Tịnh". Đó là lời của cha Tôma Vũ Quang Trung, S.J., Đại Diện Giám Mục - Đặc Trách Tu Sĩ TGPSG, chủ tế thánh lễ cam kết lần đầu cho 10 Khấn Sinh thuộc Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại.

Xem Hình

Thánh lễ được cử hành lúc 9g Thứ Sáu, ngày 24 – 08 – 2018, tại Nhà thờ Đồng Tiến, hạt Phú Thọ. Đến hiệp dâng thánh lễ có cha Cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận, S.S.P. Vị sáng lập và hiện nay là Tổng Phụ Trách Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, cha Phêrrô Nguyễn Văn Phương Phó Tổng Phụ Trách Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, cha Gioakim Nguyễn Văn San - Tổng Phụ Trách Tu Đoàn Nhà Chúa, cha Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P. nguyên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh, cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. linh hướng Hiệp Hội, cha Gioan Baotixita Trần Thanh Cao, chánh xứ Giáo xứ Đồng Tiến, khoảng hơn 40 cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng Sinh, quý ông Bà Cố, quý Thân Nhân, Ân Nhân của các Khấn Sinh cùng cộng đoàn giáo dân.

Mở đầu thánh lễ, cha Cố Louis Bertrand nói đôi nét về Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại. Ngài nói: “Khi đã cảm nghiệm được nỗi trăn trở, thao thức của Nhà Thừa Sai Vĩ Đại là Đức Giêsu Kitô, nhất là được “tình yêu của Ngài thúc bách” (x. 2Cr 5, 14) ngày càng mãnh liệt nơi mình, nên Cha Cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận đã nhận thấy trong Giáo Hội còn rất nhiều bạn trẻ muốn sống đời thánh hiến và đang tràn trào niềm hăng say dấn thân cho sứ vụ truyền giáo. Hơn nữa, vẫn còn đó những ơn gọi muộn màng và đang gặp phải những trở ngại trong đời sống thánh hiến, nhưng đầy can đảm và cháy bỏng nhiệt huyết loan báo danh Đức Kitô như thánh Phaolô - Vị Tông đồ vĩ đại, được chọn để dành riêng cho công cuộc loan báo tình thương của Thiên Chúa đến với anh chị em chưa nhận biết Đức Kitô”.

Vì thế, cha Cố Louis B. đã khai sinh nhóm anh em để cùng Ngài sống tinh thần truyền giáo theo gương Thánh Phaolô Tông Đồ.

Trong bài giảng, cha Tôma chia sẻ: Một lát nữa đây cộng đoàn chúng ta sẽ chứng kiến 10 anh em tiến lên giữa Cung thánh để nói lên lời giao ước tình yêu Thiên Chúa và niềm cam kết thực sự, các ứng viên quyết định chọn sống Vâng Phục – Khó Nghèo – Khiết Tịnh. Hôm nay, trong thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các anh em, chúng ta được mời gọi và khám phá kỳ diệu tình yêu này. Một ơn gọi luôn luôn phát xuất từ tiếng gọi Thiên Chúa, sau đó người được gọi nhận ra tiếng gọi ấy và đáp trả, người đáp trả này đi đến cuộc gặp gỡ thâm sâu. Từ đó, tình yêu chính là mối dây liên kết chặt chẽ giữa người được gọi, và nhận ra ơn gọi dành riêng cho chính mình. Từ sự gắn bó liên kết ấy, họ đi đến quyết định Vâng Phục – Khó Nghèo – Khiết Tịnh, đó là dấn thân dâng hiến cho người mình yêu. Rồi chính vì nhận ra hạnh phúc mà mình được đón nhận, cho nên họ sẽ được sai đi để rao truyền tình yêu ấy cho thế giới.

Những anh em này đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, những kinh nghiệm của con người, trong đó, kể cả nhận ra kinh nghiệm sự sống của Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời và vũ trụ. Thế rồi, anh em chợt nghe thấy tiếng gọi thẳm sâu trong lòng của mình, Chúa đã gọi đích danh mình, và có thể qua trung gian như Thánh Bartôlômêô trong Tin Mừng hôm nay. Một tiếng gọi xuất phát từ trời cao, tiếng gọi ấy đã có từ muôn đời. Tiếng gọi đó như Thánh Phaolô Tông đồ nói: "Trong Đức Kitô, Người đã chọn chúng ta từ trước cả khi tạo thành vũ trụ". Một tiếng gọi từ trong tư tưởng, cất tiếng lên gọi đích danh mỗi một con người đến với Chúa. Và hôm nay những anh em này, sau một thời gian lắng nghe, xác tín và nhận ra tiếng gọi đó quyết tâm đáp lại.

Lời giao ước hôm nay chính là đánh thức để anh em nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương mình, dù mong manh, yếu đuối, và tội lỗi. Bởi vì Chúa đã tuyển chọn những người tội lỗi và từ đó giống như là ơn gọi của Thánh Bartôlômêô hôm nay qua hình ảnh của Philiphê gọi Nathanaen. Đấng mà sách luật Môôssê nói: "Tôi đã gặp anh rồi". Đó chính là Đức Giêssu dân Nazaarét, một lời giới thiệu của Philiphê cho Nathanaen. "Ở Nazaarét mà có điều chi hay". Nhưng rồi ngày kia, một con người được đích thân Chúa Giêssu kêu gọi đã xác tín ơn gọi của mình, làm cho Nathanaen đến gặp Đức Giêssu và lời đầu tiên làm cho Nathanaen ngạc nhiên khi Đức Giêssu nói: "Đây là một người thánh thiện không có gì gian dối". Có nghĩa là con người trong sạch, trong suốt trước mặt Thiên Chúa.

Hôm nay các anh em sắp sửa nói lời cam kết, Thiên Chúa đã cất tiếng gọi vang lên trong tư tưởng. Đấy chính là một tình yêu dành cho cuộc gặp gỡ mỗi ngày mỗi lớn lên, để rồi cả hai nên một. Cuộc gặp gỡ nào mà liên kết hai tâm hồn lại với nhau nên một thì sinh ra hoa kết quả. "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy ở lại trong tình yêu của Cha Thầy".

Lời kinh dâng hiến mà Thiên Chúa nói là trao cho Thiên Chúa tất cả những gì con có. Các Khấn Sinh sẽ dâng tất cả mọi sự cho Chúa, đó chính là lời cam kết mà anh em sẽ diễn tả hôm nay như là một giao ước yêu thương, để một ngày kia Chúa Giêsu khẳng định với anh em "Không phải anh em chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi để anh em sinh nhiều hoa trái”. Đời sống tình yêu liên kết hai con tim trở nên một. Khi cam kết xong, anh em ra đi để làm chứng tình yêu của Thiên Chúa đã chiếm đoạt con tim của mình. Con tim ấy là Đức Chúa tuyển chọn và sai đi rao giảng cho dân ngoại.

Giờ đây, anh em phó thác cuộc đời của mình trong tay của các Đấng Bề trên như là một ơn Thánh Thần ban cho anh em trong tình yêu. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho những anh em Khấn Sinh hôm nay, để lời cam kết của anh em sinh nhiều hoa trái và làm cho Thiên Chúa vinh quang.

Xin Chúa chúc lành cho những việc tốt lành của anh em, để việc cam kết mà anh em nói trước cộng đoàn hôm nay đem lại vinh quang cho Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, hôm nay và cho đến muôn đời. Amen.

Nghi thức cam kết lần đầu gồm bốn phần:

- Phần giới thiệu và thẩm vấn. Cha Giám tập đọc tên và giới thiệu 10 Tập Sinh sẽ cam kết lần đầu:

1. Thầy Giuse Phạm Thanh Châu

2. Thầy Giuse Maria Nguyễn Khắc Chính

3. Thầy Giuse Nguyễn Đình Khánh

4. Thầy Phaolô Trần Nhật Khánh

5. Thầy Giuse Phan Đức Nhân

6. Thầy Gioan Trần Xuân Quyết

7. Lm Giuse Trần Văn Quỳnh

8. Thầy Gioan Nguyễn Văn Thọ

9. Thầy Phêrrô Phạm Thanh Xuân

10. Thầy Phaolô Nguyễn Duy Yên

Phần Lời nguyện thánh hiến khấn sinh.

Các Thầy nói lên sự quyết tâm của mình, cộng đoàn hiệp ý trong lời cầu nguyện thánh hiến.

Phần đọc lời cam kết. Các Tập Sinh lần lượt tiến lên trước mặt cha Bề Trên, đọc lời cam kết và đặt tay cam kết sống Vâng Phục – Khó Nghèo – Khiết Tịnh theo hiến pháp của Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại.

Phần trao huy hiệu. Cha Bề Trên trao huy hiệu cho các Khấn Sinh với biểu tượng của Hiệp Hội, noi gương Thánh Phaolô, dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và lên đường loan báo Tin Mừng.

Sau nghi thức, cha Bề Trên tuyến bố nhận những Khấn Sinh vừa cam kết lần đầu, là thành viên chính thức của Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại.

Kế đến, Cha Đại Diện Giám Mục, Cha Tổng Phụ Trách, cùng quý cha lên bắt tay chúc mừng.

Cuối lễ, cha Cố Louis Bertrand có lời tri ân đến cha Tôma Đại Diện Giám Mục, Chủ tịch liên tu sĩ Thành Phố, quý cha Bề trên Giám Tỉnh, quý cha Tổng Phụ trách, quý cha Bề Trên, quý cha Quản Hạt, quý cha Giáo, quý Cha xứ, quý Cha Nghĩa Phụ, quý Cha đồng tế, cùng quý Thầy phó tế, quý Tu sĩ – Chủng sinh, quý Ân Thân Nhân, đã dành thời gian quý báu để về hiệp dâng thánh lễ cam kết lần đầu của các Khấn Sinh.

Để tỏ lòng tri ơn đại diện các Thầy dâng lên cha bó hoa tươi thắm với lòng thành kính.

Thánh lễ kết thúc lúc 11h00, quý Khấn Sinh cùng cộng đoàn ra về và làm chứng nhân chân lý cho mọi người. Các cha cùng chụp chung hình lưu niệm, sau thánh lễ là tiệc liên hoan.

Ban Truyền Thông Hiệp Hội

Bài Viết và Hình Ảnh - Kim Vân – Ban truyền Thông Giáo Phận