Sau khi nghe đám đông xin thêm dấu lạ Đức Kitô nói cho biết là họ hiểu sai phép lạ hoá bánh ra nhiều. Đám đông không nhận biết phép lạ hoá bánh ra nhiều tránh đói khát nhất thời, không phải bánh trường sinh. Đức Kitô muốn họ tránh đói khát muôn đời bằng cách nhận bánh trường sinh Ngài ban. Đám đông đã không hiểu còn lên tiếng càm ràm, than phiền khi Đức Kitô nói Ngài là bánh hằng sống, chính thịt Ngài là của ăn và máu Ngài là của uống. Năm lần bảy lượt Đức Kitô giải thích nhưng dường như lời Ngài giải thích không hợp với định kiến sẵn trong đầu nên họ không chấp nhận thay đổi định kiến đó. Định kiến đó ảnh hưởng bởi truyền thống dân tộc và họ coi đó như là đỉnh cao nên mọi giải thích khác ngoài truyền thống đỉnh cao đều bị loại trừ. Tất cả các giải thích của Đức Kitô đều nhắm đến điều duy nhất là Thiên Chúa yêu thương nhân loại nên sai con Một Ngài là Đức Kitô xuống trần gian ban ơn cứu độ cho trần gian. Giải thích thứ nhất nói về ý định của Thiên Chúa.

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào Người, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết c.40

Giải thích thứ hai không phải Đức Kitô chỉ ban bánh trường sinh mà chính con người Ngài là bánh hằng sống

Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời, tôi là bánh trường sinh c.47-48

Giải thích thứ ba nói rõ ràng hơn khi Đức Kitô nói về bánh trường sinh không gì khác hơn là chính thịt và Máu Thánh Ngài trở thành thực phẩm truờng sinh.

Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. c.51

Phúc Âm thánh Gioan dành trọn chương sáu nói về bánh trường sinh là Đức Kitô. Ngày nay chúng ta hiểu Đức Kitô nói về Bí Tích Thánh Thể, bánh trường sinh nuôi sống tâm linh con người. Bánh này ban tặng cho những ai thành tâm đón nhận giáo huấn của Đức Kitô và mang ra thực hành sẽ được sự sống muôn đời. Sự sống trường sinh ban cho bởi Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta 1,14. Sự sống trường sinh do Đức Kitô ban cho và một mình Ngài có quyền ban sự sống đó. Sự sống đó được thực hiện do chính Đức Kitô gánh vác tội gian trần, chết và sống lại để ban sự sống mới vĩnh cửu. Kitô hữu nhận sự sống trường sinh qua sự sống của Đức Kitô bằng cách đón nhận giáo huấn của Ngài. Bí tích Thánh Thể trở thành nguồn sống mới cho Kitô hữu bởi chính Đức Kitô ban cho bí tích thánh.

Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy c.56

Bí tích Thánh thể liên kết Kitô hữu với Đức Kitô bằng mối tình thắm thiết. Thánh thể là trung tâm điểm của cuộc sống Kitô hữu. Thánh thể nuôi dưỡng đức tin, ban sự sống cho đức tin. Thánh thể là nguồn sống Chúa Cha ban cho nhân loại qua Đức Kitô. Đón nhận giáo huấn của Đức Kitô là đón nhận Ngài và nhận được sự sống tâm linh, vĩnh cửu; từ chối giáo huấn của Đức Kitô là đón nhận sự sống trần gian mà sự sống trần gian nay còn, mai mất. Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn lối sống cho cá nhân riêng mình. Chọn theo hướng dẫn của Đức Kitô là chọn nghe theo tiếng Chúa Cha phán bảo qua Đức Kitô.

Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Ngài Luca 9,35.

Đón nhận Đức Kitô vào trong cuộc đời là học hỏi phương cách dự tiệc nước trời trong tương lai, tiệc nước trời bắt đầu bằng Bí Tích Thánh Thể nơi trần gian.

Lời giải thích của Đức Kitô giúp nhân loại nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa xuống trần gánh vác tội đời, chết và sống lại để ban ơn trường sinh cho những ai thành tín tin theo. Đón nhận Ngài là đón nhận ánh sáng sự sống từ trời cao; từ chối Ngài là chấp nhận sống trong ánh sáng trần gian. Chúng ta xin ơn khôn ngoan biết đón nhận ánh sáng trời cao. Sống cho Đức Kitô là sống hiến thân mình vì anh em để cùng nhau sum họp trên nước trời.

TiengChuong.org

The Word became flesh

After hearing that the crowd were asking for more sign. Jesus response was that they misunderstood the meaning of the miracle. They saw the physical result of the miracle but failed to see the spiritual aspect of the miracle Jesus intended to show them. The crowd expressed their misunderstanding over how Jesus could give his flesh for them to eat. In helping them to understand the sign Jesus tried to explain to them in several occasions that it was all relating to God's gift to the world and salvation for mankind. First, the sign was about God who gave the world his only Son to save the world.

Yes, it is my Father's will that whoever sees the Son and believes in him shall have eternal life, and that I shall raise him up on the last day v.40.

Second, the sign was on the person of Jesus who himself is the bread of life.

I am the bread of life. v.47

Third, the sign was explained in verse 51, it was now expanded with the specification of what kind of food and drink that Jesus had talked about when he mentioned about hunger or thirst no more.

Anyone who does eat my flesh and drink my blood has eternal life, and I shall raise him up on the last day v.54.

Chapter six of John's Gospel is all about God's gift for the world and about salvation for those who accept the teaching of Jesus. Eternal life is possible because "the word became flesh and dwell amongst us" 1:14. Eternal life is possible through Jesus and he alone had the power to give eternal life. This is done through his death and resurrection. We are drawing life from the life of Jesus by welcoming his teaching. The Eucharist is life-giving because it is Jesus who gives life. It is Jesus who gives life to those who eats his flesh and drinks his blood lives in him and he lives in that person v.56. The Eucharist draws us deeper into relationship with Jesus. The Eucharist is the centre of our faith. It nurtures our faith. It joins us to Jesus. It is the special food for our soul given to us from the Father. Refusing to accept the Eucharist means refusing to draw life and eternal life from Jesus. The choice is for each individual to response to the call from the Father: this is my Son, the beloved, listen to him'. Luke 9,35 Those who welcome Jesus will have life and eternal life; those who refuse Jesus will live a life of spiritual darkness with hunger and thirst. Welcoming Jesus into our lives means to participate into the heavenly wedding banquet- eating and drinking the body and blood Jesus.

Finally the sign Jesus meant explain in the feeding was nothing else but to recognize who Jesus was. Those who failed to see Jesus as the Saviour, the giver of life missed the sign and lived in darkness. We give thanks to God for giving his only Son, Jesus Christ for the world to save us from sins and offered salvation for those who follow his way, the way of love and charity.