Sau khi được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến vào đầu năm nay, và sau khi được phê chuẩn, Bộ Giáo Lý Đức Tin cho biết Bộ đã thay đổi đoạn 2267 về án tử hình theo đó hình phạt này là không thể chấp nhận được.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn một sửa đổi mới về đoạn 2267 của Sách Giáo Lý Công Giáo, theo đó “đã xuất hiện một sự hiểu biết mới về ý nghĩa của hình phạt tử hình do nhà nước áp đặt” theo đó “án tử hình là không thể chấp nhận được”.

Quyết định này được công bố bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin trong “Thư gửi các Giám mục” đề ngày 1 tháng 8 với chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng, Luis Francisco Ladaria.

Văn bản mới

Hình phạt tử hình

2267. Việc dùng đến hình phạt tử hình như một phần của thẩm quyền hợp pháp, sau một phiên tòa công bằng, từ lâu đã được coi là một phản ứng thích đáng đối với tính chất nghiêm trọng của một số tội phạm và được coi là một phương tiện chấp nhận được, cho dù là quá đáng, để bảo vệ thiện ích.

Tuy nhiên, ngày nay, có một nhận thức ngày càng tăng rằng nhân phẩm của người đó không bị mất ngay cả sau khi đương sự đã phạm các tội rất nghiêm trọng. Ngoài ra, đã xuất hiện một sự hiểu biết mới về ý nghĩa của hình phạt tử hình do nhà nước áp đặt. Cuối cùng, các hệ thống giam giữ hiệu quả hơn đã được phát triển, bảo đảm sự bảo vệ thích đáng các công dân nhưng, đồng thời, không cần phải dứt khoát tước mất khả năng chuộc lỗi của can phạm.

Do đó, Giáo Hội dạy, trong ánh sáng của Tin Mừng, rằng “án tử hình là không thể chấp nhận được vì nó là một cuộc tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của người đó”, [1] và Giáo Hội quyết tâm nỗ lực hoạt động để hủy bỏ án tử hình trên toàn thế giới”.

[1] Đức Thánh Cha, Diễn từ dành cho những tham dự viên trong cuộc họp được tổ chức bởi Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Tân Phúc Âm Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2017: Quan Sát Viên Rôma, ngày 13 tháng 10 năm 2017.

Văn bản trước đó:

Theo văn bản trước của đoạn 2267 trong sách Giáo Lý Công Giáo, Giáo Hội đã không loại trừ việc dùng đến án tử hình trong những trường hợp “rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là trong thực tế không còn nữa”:

2267. Giáo huấn truyền thống của Hội Thánh, sau khi đã xác minh đầy đủ căn tính và trách nhiệm của phạm nhân, không loại trừ việc kết án tử hình, nếu đây là con đường khả thi duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm cách bất công. Tuy nhiên, nếu các phương tiện không đổ máu đã đủ để bảo vệ và che chở sự an toàn của các nhân vị khỏi kẻ xâm phạm, thì nhà cầm quyền chỉ nên dùng những phương tiện này nếu chúng đáp ứng tốt hơn cho những hoàn cảnh cụ thể của công ích và phù hợp hơn với phẩm giá của nhân vị. Thật ra, trong thời đại chúng ta, vì Nhà Nước có nhiều khả năng để chế ngự tội ác cách hữu hiệu, làm cho kẻ đã phạm tội không còn khả năng tác hại, mà không tước đoạt cách vĩnh viễn khả năng chuộc tội của họ, nên những trường hợp tuyệt đối cần đến là rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là trong thực tế không còn nữa.

Sửa đổi này là liên tục với các Huấn Quyền trước

Trong thư gửi cho các Đức Giám Mục, Đức Hồng Y Ladaria giải thích rằng bản sửa đổi của khoản 2267 trong Sách Giáo Lý Công Giáo “thể hiện sự phát triển đích thực của giáo lý không mâu thuẫn với các giáo huấn trước đây của Huấn Quyền Hội Thánh” và nói “những giáo huấn này, trên thực tế, có thể được giải thích dưới ánh sáng trách nhiệm chính của cơ quan công quyền trong việc bảo vệ thiện ích chung trong bối cảnh xã hội mà các hình phạt tử hình được hiểu rất khác nhau”.

Đức Hồng Y Ladaria nhấn mạnh rằng:

“Án tử hình đã được phát triển trong một môi trường xã hội trước đây khi có rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm rằng các can phạm không thể lặp lại tội ác của mình”.

Thỉnh cầu bãi bỏ án tử hình của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Đức Hồng Y Ladaria nhắc nhớ rằng Đức Gioan Phaolô II đã yêu cầu là giáo huấn của Giáo Hội về án tử hình phải được cải cách để phản ánh tốt hơn sự phát triển của giáo lý đặt trọng tâm nơi nhận thức rõ ràng hơn của Giáo Hội đối với sự kính trọng dành cho mọi phẩm giá con người trong đó khẳng định rằng, “Ngay cả kẻ sát nhân cũng không mất đi nhân phẩm của mình, và chính Thiên Chúa cam kết bảo đảm điều này.”

Đức Hồng Y Ladaria nói rằng trong nhiều dịp, Đức Gioan Phaolô II đã can thiệp vào việc hủy bỏ án tử hình và ngài mô tả hình phạt này là “tàn nhẫn và không cần thiết.”

Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16

Trong bức thư gửi cho các Giám Mục trên thế giới, Đức Hồng Y cũng nhắc nhớ rằng Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã kêu gọi “sự chú ý của các nhà lãnh đạo xã hội đối với sự cần thiết phải cố gắng hết sức nhằm loại bỏ án tử hình” và khuyến khích “các sáng kiến chính trị và luật pháp đang được phát triển ngày càng nhiều ở một số nước để loại bỏ hình phạt tử hình và những tiến bộ đáng kể tiếp tục được thực hiện trong việc uốn nắn các luật hình sự theo chiều hướng vừa tôn trọng nhân phẩm của tù nhân vừa duy trì hiệu quả trật tự công cộng.”

Trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo vệ cuộc sống của công dân

Đức Hồng Y Ladaria cho biết bản văn vừa được sửa đổi của đoạn 2267 Sách Giáo Lý Công Giáo, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, được đặt trong sự liên tục với Huấn Quyền trước đó trong khi đưa ra một sự phát triển mạch lạc của giáo lý Công Giáo “có tính đến sự hiểu biết mới về hình phạt tử hình được áp dụng bởi Nhà nước hiện đại”.

Bản sửa đổi mới “mong muốn cung cấp năng lượng cho một phong trào hướng tới một cam kết có tính chất quyết định trong việc ủng hộ một não trạng nhìn nhận phẩm giá của mỗi mạng sống con người, trong một cuộc đối thoại tôn trọng với các cơ quan dân sự, để khuyến khích tạo điều kiện cho phép loại bỏ hình phạt tử hình ở những nơi nó vẫn còn hiệu lực”.
Source: Vatican News - Pope Francis: ‘death penalty inadmissable’