(EWTN News/CNA) Trong một cuộc họp riêng với các giám mục Ý vào ngày 21 tháng Năm, ĐGH đã đề cập đến số lượng và chất lượng của các chủng sinh, bao gồm những lưu tâm về khuynh hướng tình dục của họ. Ngài nói ba lãnh vực cần quan tâm của Giáo Hội Ý, mà mối quan tâm đầu tiên là thiếu ơn gọi.

Phần chia sẻ ngắn của ĐGH về những quan tâm của ngài như sống tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, tính minh bạch và sự hợp tác của các giáo phận Ý đã được đưa lên truyền hình; Tuy nhiên, cuộc thảo luận của ngài với các giám mục sau đó thì không.

Trong phần nhận xét công khai của ngài về ơn gọi, ĐGH đã than phiền về nền văn hóa tạm thời, chủ nghĩa tương đối và độc tài cai trị của tiền bạc, nó ngăn cản người trẻ suy tư về đời sống thánh hiến. Ngài cũng đề nghị rằng các giáo phận có nguồn ơn gọi dồi dào, phong phú ở Ý hãy biết chia sẻ bằng cách gởi linh mục về các giáo phận đang thiếu linh mục.

Nhưng trong phần thảo luận riêng sau đó, ĐGH đã khuyên các giám mục phải chú trọng về phẩm hạnh hơn là về số số lượng các ứng viên chủng sinh. Đức Hồng Y Gualtiero của giáo phận Perugia-Citta Pieve, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ý đã xác nhận lời khuyên của ĐGH về đồng tính vào cuộc họp báo ngày 24 tháng Năm.

ĐGH đề cập đến chủ đề đồng tính, đặc biệt với những người xác quyết rằng họ “có khuynh hướng tự nhiên về đồng tính” hay những người thực hiện “ những hành vi đồng tính” nhưng họ lại muốn vào chủng viện.

Theo bản tin của Vatican Insider, ĐGH nói rằng trong những trường hợp này, “ngay cả nếu các huynh thấy có một chút nghi ngờ thôi thì tốt hơn là đừng nhận họ,”, bởi vì những hành động đó hay những khuynh hướng đồng tính đó có thể dẫn đến những khủng hoảng và có thể làm nguy hại cho đời sống tu trì của người ấy, cũng như cho chính người ấy và thiên chức linh mục trong tương lai của người ấy nữa.

ĐGH đã đưa ra những đề nghị này vào buổi khai mạc cuộc họp lần thứ 71 của Hội Đồng Giám Mục Ý vào ngày 21 tháng Năm.

Thật ra, lời tuyên bố của ĐGH về vấn đề đồng tính và chủng sinh phản ánh giáo huấn của Giáo hội về chủ đề này.

Trong ấn bản 2016 về Định hướng và Chỉ dẫn (ratio) của Bộ Giáo Sĩ về việc đào tạo linh mục, đã viết rằng “ đối với những người có khuynh hướng đồng tính muốn gia nhập chủng viện, hay những người khám phá ra khuynh hướng này trong quá trình đào tạo, trong sự liên kết với thày dạy của mình, Giáo Hội, trong lúc vẫn luôn tôn trọng những cá nhân trong hoàn cảnh này, không thể chấp nhận cho vào chủng viện hay phong chức thánh cho những người thực hành đồng tính, có những khuynh hướng tự nhiên đồng tính hay đi theo cái gọi là “ văn hóa đồng tính.”

Đính hướng và Chỉ dẫn được trích từ hướng dẫn 2005 của Bộ Giáo Dục Công Giáo “Về Những Tiêu Chuẩn Phân Biện Ơn Gọi đối với những Cá Nhân có Khuyng Hướng Đồng Tính trong việc Nhận vào Chủng Viện hay Phong Chức Thánh.”

Bản hướng dẫn ghi nhận rằng những người thực hành đồng tính, có khuynh hướng tự nhiên đồng tính hay ủng hộ văn hóa đồng tính “tìm thấy chính họ ở trong một hoàn cảnh mà nó thực sự ngăn cản họ trong việc liên hệ chính đáng với người nam và người nữ.” Người ta không thể bỏ qua những hậu quả tiêu cực mà nó có thể phát sinh từ việc phong chức thánh cho những người có khuynh hướng tự nhiên đồng tính.

Cần phân biệt những người cho mình là đồng tính tự nhiên, nghĩa là không chấp nhận mình có khuynh hướng lệch lại, không chấp nhận chữa trị hay muốn thay đổi (deep-seated homosexual tendencies) với những người có khuynh hướng đồng tính chỉ là biểu hiện của một của một vấn đề tạm thời, ví dụ một thanh thiếu niên chưa hoàn toàn phát triển.

Người nam với khuynh hướng đồng tính tạm thời có thể được nhận vào chủng viện, Bộ giáo dục viết, tuy nhiên “những khuynh hướng như thế cần phải được vượt qua một cách rõ ràng ít nhất là ba năm trước khi phong chức phó tế.”

Hướng dẫn này lần lượt trích ra từ Sách Giáo Lý Công Giáo, một bản ghi nhớ 1985 của Bộ Giáo Dục Công Giáo và lá thư năm 2002 của Bộ Phụng Tự.

Mặc dù ĐGH Phanxicô không nói đến đề tài này một cách công khai, ngài đã ám chỉ những vấn đề đồng tính trong việc đào tạo ở chủng viện tại cuộc họp mới đây với các giám mục Chilê.

Trong một tông thư gởi cho các giám mục đã bị rò rỉ cho truyền thông Chilê, ĐGH đã đưa ra một sự điều chỉnh sắc bén với các giám mục anh em của ngài về một sự che đậy có hệ thống vụ xâm phạm tình dục của giáo sĩ ở trong nước.

Một ghi chú trong tông thư ghi nhận rằng những lạm dụng không chỉ giới hạn ở một người hay một nhóm, nhưng đúng hơn nó là hậu quả của cả một quá trình chủng viện bị đổ nát.

Trong vụ có nhiều kẻ lạm dụng ở Chilê, ĐGH Phanxicô lưu ý đến những vấn đề đã được phát giác ra trong khi họ còn ở trong chủng viện hay trong giai đoạn tập sự, đúng ra là phải đuổi những cá nhân này, nhưng một số giám mục hay cấp trên lại “đã chuyễn các linh mục nghi ngờ có hành vi đồng tính đến những cơ sở giáo dục này.”


Source: EWTN News Report: Pope Francis affirms Church practice against admitting gay men to seminary.