(Vatican News) Trong một thông điệp bằng hình mới được phổ biến vào hôm nay, ngày Thứ Năm 03 tháng Năm, năm 2018, ĐGH Phanxicô cho biết ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng Năm này là “Sứ Vụ Của Người Tín Hữu.” Ngài nói rằng “Người tín hữu đứng ở tuyến đầu trong đời sống của Giáo Hội và chúng ta cần lời chứng của họ về chân lý của Tin Mừng và những gương sống phản ánh đời sống đức tin của họ qua việc thực thi tình liên đới.”

ĐGH Phanxicô có thói quen phổ biến một thông điệp bằng hình cho biết chi tiết ý chỉ cầu nguyện của ngài vào mỗi tháng.

Sau đây là nguyên văn thông điệp:

Người tín hữu đứng ở tuyến đầu trong đời sống của Giáo Hội.

Chúng ta cần những lời chứng của họ về chân lý của Tin Mừng và những gương sống phản ánh đức tin của họ qua việc thực thi tình liên đới.

Chúng ta cám ơn những tín hữu đã chấp nhận rủi ro, những người không sợ hãi và những người mang đến niềm hy vọng cho bao người cùng khổ, bị loại trừ và bị thiệt thòi.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong tháng này cho người tín hữu trung thành thực thi sứ vụ đặc biệt của họ, sứ vụ mà họ đã nhận được trong Bí Tích Rửa Tội, biết dùng sáng kiến của họ vào việc phục vụ những thách đố của thế giới ngày nay.


Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐGH về ý chỉ cầu nguyện đã lập ra “The Pope Video” để giúp phổ biến rộng rãi ý chỉ cầu nguyện trong tháng của ĐGH liên quan đến những thách đố mà nhân loại đang gặp phải.

Giuse Thẩm Nguyễn