THÔNG BÁO ĐẠI HỘI FATIMA LẦN THỨ 2

Chúng con hân hạnh xin thông báo, Đại Hội Fatima lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Dòng Sứ Giả Fatima 150 Hwy WW, St. Clair, Missouri 63077, từ Thứ Năm ngày 14 đến Chúa Nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018. Chúng con chân thành kính mời Qúi Đức Cha, Qúi Cha, Qúi Tu Sĩ và Quí Vị đến tham dự Đại Hội Fatima nhân dịp mừng kỷ niệm 30 năm 118 Thánh Tử Đạo VN được phong thánh. Đại Hội Fatima hướng về các Thánh Tử Đạo VN cảm tạ, tôn vinh Mẹ Fatima và lòng Thương Xót Chúa, cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam và hoà bình thế giới.

- Trong 4 ngày Đại Hội sẽ có các Thánh Lễ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa, Mẹ Fatima và các Thánh Tử Đạo VN, các buổi hội thảo về Lòng Thương Xót Chúa và Sứ Điệp Fatima, Bí Tích Hoà Giải và văn nghệ.

- Ban Tổ Chức sẽ cung cấp miễn phí vấn đề ẩm thực cho Qúi Khách hành hương trong 4 ngày Đại Hội.

- Qúi Vị đến tham dự qua đường máy bay xin đến phi trường Quốc Tế St. Louis Lambert cách nhà dòng khoảng 58 miles.

- Qúi vị lái xe đến tham dự Đại Hội muốn thuê hotels và motels chung quanh thành phố Dòng Sứ Giả Fatima xin xem phần giới thiệu hotels/motels trong facebook messengersoffatima@gmail.com và website www.dongsugiafatima.com.

- Ngoài ra nhà dòng có đất cho những Qúi Vị muốn dựng lều ngoài trời.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Thầy Micheal số điện thoại 432-248-5610 hay anh Phú 832-526-3475.

Dòng Sứ Giả Fatima hân hạnh thông báo và kính mời.