Lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Năm Tuần Thánh (29.3.2018), tại sân nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, Đức Cha Giuse– Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã Chủ sự Thánh lễ Truyền dầu, khai mạc Tam nhật Thánh. Chủ đề của Thánh lễ là lời trích trong sách Luca “ Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi “ ( Lc 4,18a )

Hôm nay là ngày hội lớn của Dân Thiên Chúa trong toàn Giáo phận , mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa tụ họp quanh Đức Giám Mục, một cuộc tụ họp mang đầy tính Thần học , Bí Tích , mục vụ và hiệp thông. Chúa Ki-tô mục tử hiện diện giữa cộng đoàn , giáo huấn , nuôi dưỡng và kết nối mọi người nên một trong Ngài.

Xem Hình

Trong Thánh lễ này , Đức Giám Mục giáo phận làm phép Thánh hiến Dầu Thánh , Dầu Dự Tòng và Dầu Bệnh Nhân. Các Dầu này qua tay các Thừa tác viên Linh mục , Sự sống của Chúa Ki-tô được chuyển đến từng Tín hữu là chi thể , trong nhiệm thể của Ngài.

Người Tín Hữu được mời gọi cầu nguyện và cộng tác với các Linh mục cách đặc biệt , để các Linh mục nên Thánh giữa đời , nhằm Thánh hóa dân Chúa.

Mỗi Tín hữu khi nhận Bí tích Rửa tội, đã được thông dự sứ vụ Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ, mỗi người một phần vụ khác nhau. Chúa Thánh Thần sai chúng ta đến với anh chị em chưa nhận biết Chúa. Cộng đoàn dân Chúa là muối men , là hương thơm cho anh chị em nơi mình đang sống và làm việc.

Sau bài đọc Tin Mừng , Đức Giám Mục nêu các ý nghĩa củaThánh Lễ Truyền Dầu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Cách đặc biệt Chúa Ki tô lập Bí Tích Thánh Thể và Thiên chức Linh mục. Đức Cha huấn dụ các Linh mục và các Linh mục lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Chức Linh mục , về việc muốn gắn bó hơn với Chúa Giê-su và cố gắng noi gương Người mà từ bỏ bản thân và trung thành với các Mầu nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng Lời Chúa , cử hành các bí tích, thi hành chức vụ một cách nhiệt thành và vô vị lợi. Đức Cha thuật lại việc Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tiếp đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam trong chuyến Ad Limina vừa qua. Đức Thánh Cha nhắc các Giám mục và Linh mục “ …mang mùi chiên..” mùi chiên không chỉ phảng phất trên áo , mà thấm đẩm vào da thịt… Linh mục phải hiện diện , săn sóc và bảo vệ đàn chiên…

Tiếp đó, Đức Giám Mục mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các Linh mục , cho Đức Cha Phao lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh ( đang hưu dưỡng) và cầu nguyện cho Ngài, để các Đức Giám Mục trung thành với sứ mạng Tông đồ Chúa đã giao phó và trở nên hình ảnh sống động và trung thực của Chúa Ki-tô , là Tư tế , mục tử, tôn sư và tôi tớ mọi người.

Sau bài huấn dụ , Đức Giám Mục tiếp nhận 3 loại dầu do 3 Thầy Phó tế tiến dâng : Dầu Thánh (SC), Dầu bệnh nhân (OI) và Dầu Dự tòng (OS). Đức Cha đã làm phép và Thánh hiến các loại dầu. Dầu Thánh còn được gọi là Dầu Chrisma , được dùng trong ba bí tích có ghi ấn tín : Được xức cho các tân tòng trong Bí tích Rửa tội, cho các Kitô hữu trong Bí tích Thêm Sức, cho các Linh mục và một cách sung mãn cho các Giám mục trong Bí tích Truyền Chức. Dầu này còn được dùng để xức khi cung hiến bàn thờ và nhà thờ. Dầu Dự Tòng được xức cho các dự tòng trước khi Rửa tội, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác để chuẩn bị gia nhập trọn vẹn vào Hội Thánh Chúa. Dầu Bệnh nhân dùng để xức cho những người yếu liệt, xin ơn thánh và sức mạnh, viếng thăm và làm cho các bệnh nhân được vững mạnh trong Đức tin và niềm hy vọng, giải thoát và làm thuyên giảm những đau đớn.

Cuối Thánh lễ, cha Phao-lô Phạm Thanh Thảo, Chánh Văn phòng đã công bố quyết định trao ban “ Thừa tác vụ ngoại thường trao mình Thánh Chúa” của Đức Giám Mục Giáo phận cho 300 giáo dân và Tu sĩ thuộc 50 giáo xứ, 6 giáo họ biệt lập và các Cộng đoàn Dòng tu, trong toàn giáo phận. Trong phần huấn dụ trước nghi thức, Đức Giám Mục chủ lễ mời gọi những anh chị em sắp nhận tác vụ cần xác tín bổn phận của mình là phải trở nên một với Chúa Ki-tô ; khi trao Mình Chúa cũng là cơ hội thể hiện đức ái huynh đệ ; đồng thời, mỗi ngày thêm thăng tiến trong đời sống tin cậy mến để thi hành sứ vụ ; vui lòng nhận lãnh trách vụ ; sẵn lòng phục vụ Bánh Hằng sống ; tôn kính, thận trọng, giữ gìn Thánh Thể

Trước lúc kết thúc Thánh lễ , trong tâm tình, Đức Giám Mục thông báo cho cộng đoàn biết và thi hành Sắc Lệnh về Thánh Lễ Tiệc ly (In Missa in Cena Domini) của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích do Đức Hồng Y Robert Sarah (Tổng Trưởng) và Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche (Thư Ký) đã ấn ký Ngày 06/01/2016, Lễ trọng Hiển Linh, tại Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Nội dung chính (1) ”. Theo quyết định mới của Đức Thánh Cha Phanxicô và của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, những người được rửa chân không còn giới hạn trong giới tính nam nữa. Trong Thư gửi Đức Hồng Y Robert Sarah, Đức Thánh Cha viết: “Kể từ nay, các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người được tham dự vào nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa”. Thể theo quyết định của Đức Thánh Cha trong Sắc Lệnh In Missa in Cena Domini, Đức Hồng Y Robert Sarah triển khai quyết định của Đức Thánh Cha cách rõ ràng: “Các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ các tín hữu đại diện các thành phần dân Chúa. Nhóm nhỏ ấy có thể gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân”. Về con số 12 người được rửa chân, cũng mới được đưa vào quy định từ năm 1955, thời Đức Giáo Hoàng Piô XII. Trước năm 1955, số người được rửa chân không được xác định. Sách lễ Rôma 1970 tiếp tục duy trì giới tính nam cho những người được rửa chân, theo quy định của Đức Piô XII, nhưng không duy trì số lượng 12 người. Theo quy định hiện hành, số lượng người cũng không được xác định, chỉ nói “một nhóm nhỏ”. “Một nhóm nhỏ”, như vậy không có chuyện rửa chân cho tất cả những ai tham dự Thánh Lễ Tiệc Ly hay rửa chân cho cả trăm người. Một nhóm từ dăm bảy người tới dưới hai chục người vốn được coi là nhóm nhỏ. Về con số, có thể chọn một vài con số có ý nghĩa biểu tượng Kitô giáo, như số 7 – biểu thị sự viên mãn, 12 – các chi tộc dân Israel hoặc 12 Tông Đồ, 14 – hai lần con số 7…

Phép lành trên cộng đoàn và các Thừa tác viên kết thúc Thánh Lễ Truyền Dầu khi ánh mặt trời vừa tỏ rạng.

Tôma Trương văn Ân

(1) https://hddmvn.net/sac-lenh-va-giai-thich-ve-nghi-thuc-rua-chan-thu-nam-tuan-thanh/