Sáng hôm nay thứ Năm Tuần Thánh, theo truyền thống của Giáo hội, chỉ có một Thánh lễ duy nhất, toàn thể Linh mục đoàn trong Giáo phận đều quy tụ về Nhà thờ Chính tòa, vầy quanh vị chủ chăn để tham dự Thánh lễ, cử hành Mầu nhiệm Thánh. Lễ Dầu cũng chính là nêu bật tình hiệp thông huynh đệ của Linh mục đoàn đối với vị Giám mục của mình, đấng kế vị các Tông đồ. Đặc biệt, Đức nguyên Tổng Giám mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng cũng hiện diện thông phần cầu nguyện với Đức Tổng Giám Mục Giuse kế vị Ngài.

Xem Hình

Đoàn rước đoàn đồng tế long trọng từ Nhà Mục vụ Giáo xứ tiến qua Hang Đá Lộ Đức vào Nhà thờ giữa tiếng Kèn đồng chào mừng. Thầy Phó tế nâng cao Kinh Thánh dẫn đầu đoàn rước, tiếp đến là đại diện các Hội Dòng, các Hội đồng Giáo xứ, các Hội đoàn chỉnh tề với trang phục của mình.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chia sẻ: “Hôm nay chúng ta thấy có sự hiện diện của đầy đủ mọi thành phần dân Chúa, từ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân. Hôm nay chúng ta thể hiện tình hiệp thong chặt chẻ giữa Giáo hội toàn cầu, đặc biệt là Giáo hội địa phương chúng ta. Qua Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa dùng Dầu Thánh thần của Ngài liên kết chúng ta nên một trên con đường phụng sự Chúa và phục vụ nhau. Qua Thánh lễ này, ba loại Dầu sẽ được Thánh hiến, ba loại Dầu đó là khí cụ Chúa Giêsu đã thiết lập để thánh hóa dân của Ngài và thánh hóa mỗi một người chúng ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh thần thể hiện qua việc xức các loại dầu này trên chúng ta. Chúng ta là những người được mời gọi để xây dựng Nước Chúa trong tình hiệp thông nhưng chúng ta đã lỗi phạm rất nhiều.”

Thánh lễ được diễn ra hết sức thánh thiêng với sự góp sức của Ca đoàn các thầy Đại Chủng sinh với những bài kinh bằng tiếng La tinh.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám Mục đặc biệt nhấn mạnh: Tình hiệp thông trong Thánh lễ này không chỉ dành cho những ai đang hiện diện mà còn đối với những người vì một lý do gì đó mà không có mặt nơi đây. Hôm nay là ngày Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh thể và chức thánh Linh mục. Trong tâm tình đó, Đức nguyên Tổng Giám mục Phanxico Xavie mặc dù đang bị cảm cũng vẫn hiện diện với chúng ta, Đức nguyên Tổng Giám mục Stephano dù sức khỏe không cho phép Ngài đến với chúng ta, nhưng chắc chắn Ngài đang hướng lòng về với chúng ta trong Thánh lễ này. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh thần nâng đỡ tinh thần và thể xác của các Ngài. Trong Thánh lễ này, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đang ốm đau bệnh tật hay vì một lý do gì đó mà không hiện diện để hiệp thông với chúng ta. Trong tình hiệp thông đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội được vững vàng tiến bước trên toàn cầu này.

Qua việc xức Dầu, Thánh thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi rao giảng Tin mừng. Ba loại dầu được thánh hóa hôm nay thoạt nghe chúng ta cho rằng là ba loại dầu khác nhau, nhưng thật ra cả ba loại dầu này được liên kết chặt chẻ. Dầu Thánh được sử dụng trong các dịp lễ truyền chức, dầu Thánh được xức khi ban phép Rửa tội, dầu Thánh được dùng khi thánh hiến Nhà thờ hay Bàn thờ. Dầu Bệnh nhân tượng trưng cho sứ vụ của các Thừa Tác viên, sứ mệnh của các Linh mục là xức dầu bệnh nhân để cứu rỗi linh hồn. Dầu Dự Tòng xức cho những người mới gia nhập gia đình của Hội Thánh Chúa, liên kết với tất cả mọi thành phần trong Giáo hội. Dầu Thánh như một chất keo và là chất bôi trơn cho mọi hoạt động của Giáo hội. Cho nên lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, trước hết là lời cầu nguyện cho sự hiệp thông của Giáo hội. Trong Thánh lễ Truyền Dầu năm trước, Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh: “Nếu một linh mục ở tại nhà xứ cử hành Thánh lễ và ban các phép Bí tích mà thôi thì chưa đủ. Linh mục phải là người ở bất cứ nơi đâu thì mọi người phải được vui, phải được nụ cười. Nếu không được như vậy thì linh mục chưa thực hiện được sứ mệnh của mình. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho các linh mục có được nụ cười nở ra khắp nơi mà các linh mục đang phục vụ hoặc nơi các linh mục đi qua. Linh mục là người không tiếc bản thân mình, có người gõ cửa xin cha xức dầu, nếu cha từ chối, nếu cha còn tiếc thời gian để đến với người tội lỗi đang hấp hối, thì cha chỉ là linh mục giới hạn trong phạm vi cái nhà xứ của mình, cha chưa đi ra khỏi cái khuôn khổ của ngôi Nhà thờ, nhà xứ. Đó chính là điều mà Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở trong ngày lễ Dầu cho các linh mục.

Trước khi khởi sự nghi thức làm phép Dầu, Linh mục đoàn lặp lại lời tuyên hứa tỏ lòng vâng phục Đức Tổng Giám Mục, đấng kế vị các Tông đồ, chủ chăn của Giáo phận. Các thầy Phó tế tiến dâng ba loại dầu và hương liệu lên Đức Tổng để Ngài dâng lời nguyện thánh hiến. Các linh mục vây quanh vị chủ chăn của mình cùng hiệp dâng lời nguyện.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Giuse mời Đức nguyên Tổng Giám mục Phanxico Xavie cùng ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện.

Trương Trí