24. Có những lúc con cầu xin mà không được là bởi vì con cầu xin cái không đúng, hoặc lập chí bất định, hoặc qúa sơ sài, hoặc bởi vì cầu xin cái không ích lợi, hoặc là vì con ngưng việc cầu nguyện.

(Thánh Basil tiến sĩ)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info