Lúc 15 giờ , Chúa Nhật 10 / 9 / 2017, tại khuôn viên Thánh đường Nhượng Nghĩa , hơn 200 Thiếu nhi Thánh Thể ( TNTT) xứ Đoàn Thánh Linh – Giáo xứ Nhượng Nghĩa , học trong 9 lớp và 30 Trưởng vừa là Giáo Lý viên , hân hoan khai giảng năm học mới.

Sau nghi thức Chào cờ Đoàn TNTT và huấn từ của Sơ Trợ úy, Anh Phê-rô Võ Thái Hoàng (Trưởng Ban Thường vụ HĐMV, Cố vấn Đoàn TNTT Giáo xứ) giới thiệu với Đoàn TNTT Giáo xứ Tân Trưởng Đoàn TNTT Giáo xứ Nhượng Nghĩa , anh GB Hoàng Quốc Dũng.

Xem Hình

Anh Tân Trưởng đoàn đại diện Đoàn cám ơn Anh Phê-rô Võ Thái Hoàng và chị An na Nguyễn Thị Phương Mỹ ( 2 Vị nguyên Trưởng Đoàn TNTT Giáo xứ tiền nhiệm) , đồng thời mời gọi các anh chị Trưởng vừa là Giáo Lý viên cộng tác trong việc giáo dục nhân bản , Giáo lý và Đạo đức cho các em. Anh Tân Trưởng đoàn cũng mời gọi các em có lòng biết ơn và cầu nguyện cho các anh chị Trưởng , cách riêng Anh nguyên Trưởng đoàn, trong thời gian sắp đến sẽ có nhiều thay đổi về sinh hoạt mục vụ.

Sau lời tuyên bố khai giảng Năm học mới của anh Trưởng Đoàn , các em đã vào nhà thờ Chầu Thánh Thể . Xin Chúa Giê-su Thánh Thể tuôn đổ tràn đầy ơn trong tâm hồn các em và các anh chị Giáo Lý viên, để Lời Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào trong tâm hồn mỗi người.

Cao điểm là Thánh lễ cầu nguyện cho Năm học Giáo lý, được đong đầy tình Chúa và tình người. Cha Tuyên Úy Xứ đoàn ( Cha Quản xứ) , dẫn Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay để huấn từ cộng đoàn , cách riêng các em : “ phải tế nhị trong việc sửa lỗi cho nhau…”

Sau Bài Giảng , Cha Tuyên Úy đã làm phép khăn quàng, Cha và Sơ Trợ Úy đã trao khăn , đổi màu khăn cho các em được lên lớp , được thăng cấp… đặc biệt có 12 anh chị từ Dự trưởng lên Trưởng .

Cộng đoàn rất cảm động trong nghi thức Tuyên hứa và cấp Chứng chỉ trong Quyết định : Công nhận là Huynh Trưởng cấp I cho anh Phan-xi-cô Trần Trọng Hân, sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo Sa Mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp I từ ngày 10 đến 12 / 7 / 2017 tại Phú Thượng - Gp Đà Nẵng.

Với lòng khiêm tốn anh thưa : “ nhờ Ơn Chúa giúp , con xin hứa dấn thân, rèn luyện bản thân để phục vụ giáo dục các em , yêu mến Chúa , kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể và tuân phục yêu mến Giáo Hội”.

Cha Quản xứ đã nhân Danh Tuyên Úy xứ đoàn, chứng nhận lời tuyên hứa , đồng thời gắn Cấp hiệu và trao Chứng chỉ khả năng cho Anh. Để càng tiến thân trong Chức vụ , Anh càng đắc lực trong việc phục vụ Xứ đoàn và Liên Đoàn TNTT.

Xin Chúa Giê-su Thánh Thể cho mỗi người , cách riêng các em TNTT hằng yêu mến vâng phục Thiên Chúa , qua việc thi hành Lời Chúa. Biết vâng lời Cha mẹ Thầy cô , các anh chị Huynh Trưởng… những Người Lãnh đạo và có trách nhiệm giáo dục, để các em ngày càng nên con ngoan trong gia đình , nơi Nhà trường , trong xã hội , và đặc biệt là con yêu của Chúa và Giáo Hội.

Toma Trương Văn Ân