NEW DEHLI: Giáo Hội Ấn Độ hy vọng chính quyền cải tổ chính sách đối xử với người Đalít khi tổng thống nước này sẽ là người Đalít.

Hiện nay hai ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 17 tháng 7 này đều là người Đalít, tức giai tầng cùng đinh trong xã hội Ấn. Đó là ông Ram Nath Kovind thuộc đảng Liên minh quốc gia dân chủ tiến bộ và bà Meira Mumar thuộc đảng Quốc đại. Ông Kovind đã từng là dân biểu và là thống đốc tiểu bàng Bihar, trong khi bà Kumar là nguyên chủ tịch Quốc hội và là luật sư. Bình luận về việc ứng cử của hai ngưòi LM Suresh Mathew dòng Capucino nói: không cần nhìn việc bỏ phiếu bầu tổng thống như là việc đối đầu giữa hai người cùng gốc Đalít hay giữa một người nam và một người nữ. Đây đúng hơn là sự đối đầu giữa hai ý thức hệ khác nhau. Ông Kovind thuộc nhóm Ấn cấp tiến, trong khi bà Kumar là ngưòi bảo vệ các lý tưởng và giá trị của Hiến pháp quốc gia. Ông Philipp, chuyên viên chính trị kitô cho rằng ông Kovind không biết rằng đền thờ hồi giáo đầu tiên tại Ấn đã được xây hồi tiên tri Mohamed còn sống và Kitô giáo thì đã được một môn đệ của Chúa Giêsu là tông đồ Toma rao truyền hồi thế kỷ thứ nhất, trước Mahomed 5 thế kỷ. Tổng thống là người có nhiệm vụ bảo vệ Hiến Pháp. Đó là một nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự khôn ngoan, sáng suốt và yêu thương dân, một cách độc lập với khuynh hướng và đảng phái chính trị. Ai thắng cử sẽ phải có khả năng bảo vệ và thi hành Hiến pháp.

Ông John Dayal, nhà báo Công Giáo, chuyên dấn thân bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số, thì cho rằng sự kiện hai ứng cử viên tổng thống đều là người Đalít cho thấy hy vọng tân tổng thống sẽ hiểu các vấn đề liên lụy tới các giai tầng xã hội tại Ấn hơn ai hết và có các đường lối chấn chỉnh xã hội. Vì hiện nay vẫn còn có các vụ xâu xé và xử tử các người Đalít mà không bị luật pháp trừng phạt, người dân thiếu tự do tôn giáo, vì nếu họ bỏ Ấn giáo thì bị mất vài quyền lợi xã hội. Vì thế chúng tôi yêu cầu ông Kovind là ứng cử viên có cơ may thắng cử, nghĩ tới các công dân Ấn giáo, hồi giáo và kitô giáo bị định nghĩa là „tôn thờ các tôn giáo ngoại lai“, tiếp tục được hưởng các quyền công dân, bao gồm cả quyền tự do hành đạo, rao giảng và truyền bá đức tin của họ.

Theo nhiều quan sát viên bà Kumar được các tôn giáo thiểu số ủng hộ, vì bà cống hiến nhiều bảo đảm cho việc tôn trọng các quyền được Hiến Pháp chấp thuận nhưng lại thường không được tôn trọng và thi hành (FIDES 7-7-2017)