Giáo Phận Phan Thiết: Thánh Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Vinh Lưu

Năm nay, Lễ Truyền Dầu được tổ chức vào ngày thứ Tư Tuần Thánh (12.4.2017) tại Nhà Thờ Vinh Lưu, Hạt Hàm Thuận Nam. Đức Cha Tôma cùng Linh mục đoàn Giáo phận cử hành Thánh lễ làm phép dầu: Thánh hiến, Dự tòng và Bệnh nhân. Các phó tế, chủng sinh, tu sĩ nam nữ nhiều cộng đoàn hiệp thông, đông đảo bà con giáo dân tham dự diễn tiến đại lễ qua hai màn hình lớn đặt phía ngoài.Đoàn rước từ Nhà Giáo lý tiến vào Nhà thờ, ca đoàn Vinh Lưu hòa vang bài ca nhập lễ.

Xem hình

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Tôma ngỏ lời với cộng đoàn Phụng vụ:

Anh em linh mục rất thân mến, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em tín hữu thân mến.

Chúng ta bước vào Tuần Thánh với Thứ Năm Tuần Thánh, ngày tưởng niệm Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và lập Bí Tích Truyền Chức Thánh. Chính trong sáng ngày hôm nay, cộng đoàn phụng vụ chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giêsu lập chức linh mục thừa tác, và cùng với anh chị em, chúng tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng tôi chức linh mục thừa tác này, để nhân danh Chúa và nhân danh Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm thánh. Anh chị em hãy hiệp ý với chúng tôi, các linh mục của anh chị em, cầu xin Chúa ban cho chúng tôi được đầy tràn ân sủng để mỗi ngày sống và thi hành tác vụ, chúng tôi trở nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn và mang đến cho anh chị em những ơn ích thiêng liêng. Trong thánh lễ hôm nay, nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô tôi sẽ ban phép lành Toàn Xá cho tất cả và từng người anh chị em tham dự thánh lễ này đã xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

***

Mỗi năm chỉ một lần, lễ truyền dầu được cử hành vào giữa Tuần Thánh, cộng đoàn gồm mọi thành phần dân Chúa bày tỏ tình hiệp thông và hiệp nhất trong thánh lễ này. Hôm nay là ngày sinh nhật của chức linh mục. Niềm vui ngày sinh nhật chính là sức mạnh của các linh mục sẽ thể hiện qua đời sống phục vụ cộng đoàn.Thánh lễ truyền dầu ghi đậm nét hình ảnh sống động của Giáo Hội địa phương. Công đồng Vaticanô II trong sắc lệnh “Christus Dominus” đã xác định: “Giáo phận là một phần Dân Thiên Chúa được giao phó cho một Giám mục chăm sóc, với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ liên kết với vị chủ chăn của mình và qua ngài, Giáo phận được tập trung trong Chúa Thánh Thần nhờ Phúc âm và Thánh Thể, làm thành một Giáo Hội riêng biệt, trong đó Giáo Hội Duy nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông truyền của Chúa Kitô hiện diện và hành động thực sự.” (CD 11).

Đức Cha Tôma giảng lễ với chủ đề “nhiệm vụ chữa lành”

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong bài giảng Lễ Dầu năm 2011, đã dạy: “Nhiệm vụ hàng đầu Chúa Giêsu trao cho Giáo Hội là chữa lành. Chúa đã làm gưong qua việc Người rảo khắp các nẻo đường để chữa lành nhiều bệnh nhân”.

1. Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân khi Người loan báo Tin Mừng.

Các thánh sử, khi nói đến sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, luôn thuật lại việc Chúa chữa lành các loại bệnh hoạn tật nguyền cho dân (x. Mt 4, 23-25; Lc 4, 14-44). Dân chúng không quản ngại mưa nắng, đường xa và đói khát. Họ đến và chăm chú lắng nghe lời Chúa giảng dạy. Họ tin tưởng vào quyền năng của Chúa chữa lành mọi bệnh tật xác hồn. Quỷ ám, phong cùi, bại liệt, mù lòa, câm điếc, đã chết được sống lại... Từ khắp các miền từ Galilêa, Thập Tỉnh, Giêrusalem, Giuđêa và bên kia sông Giordan, dân chúng lũ lượt kéo đến và đi theo Người. Dân chúng khao khát nghe rao giảng Tin Mừng ban sự sống. Đó là Tin Mừng có sức mạnh hoán cải đời sông: ăn năn sám hối và chữa lành các bệnh tật tùy theo niêm tin của mỗi người. Chính đức tin của họ chữa lành họ. Chúa Giêsu ca ngợi lòng tin và đôi khi khiển trách vì họ kém lòng tin. Chúa Giêsu đã trả lời cho Gioan Tẩy Gĩa, khi ông sai người đến hỏi Chúa Giêsu về sứ vụ của Chúa: hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe, người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng (x. Mt 11, 4-5). Chính Chúa nói về sứ vụ của Người: “Thần khí Chúa... đã xức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn ...tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt..” ( Lc 4, 18-19). Loan báo Tin Mừng và chữa lành bệnh tật là hai khía cạnh của một sứ vụ của Chúa Giêsu. Gioan Tẩy Giã rao giảng và mời gọi mọi người ăn năn sám hối đế đón chờ Đấng Cứu Thế đang đến. Nhưng Gioan không làm một phép lạ nào; Gioan chỉ là người dọn đường cho Chúa đến và mọi lời Gioan làm chứng về Chúa Giêsu đều đúng (x. Ga 11, 41). Chúa Giêsu đến và rao giảng: hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Và khi ai nghe Người rao giảng Tin Mừng, Người ban cho họ ơn chữa lành là kết quả của Tin Mừng. Việc chữa lành cho các bệnh nhân chứng tỏ Chúa Giêsu có quyền năng Thiên Chúa ban cho con người được ơn sự sống, sự sống thể xác và sự sống tâm linh.

2. Nhiệm vụ của Hội Thánh là tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng như lệnh truyền của Thầy chí thánh, cũng đồng nghĩa Hội Thánh tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu là chữa lành các bệnh nhân.

Không phải chỉ mình Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật. Người sai 72 môn đệ cùng với Người đi rao giảng Tin Mừng (x. Lc 10, 1-12) và ban cho các ông đặc ân chữa lành bệnh tật (x. Lc 10, 17-20), cho người đau yếu khỏi bệnh, cho kẻ chết sống lại, người phong cùi được sạch và khử trừ ma quỷ (x. Mt 10, 1-8). Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, các tông đồ tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng và các ngài cũng được ban ơn chữa lành các bệnh nhân (x. Cv 5, 12-16). Các sách Tin Mừng và sách Công vụ ghi lại những ơn chữa lành được ban cho những ai tin vào lời các tông đồ rao giảng. Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các tông đồ (x. Cv 5, 12). ĐTC nói: “Nhiệm vụ chính của Giáo Hội là loan báo Nước Thiên Chúa. Tự bản thân việc loan báo chính là một quá trình chữa lành. Loan báo về Nước Chúa, về lòng nhân từ vô biên của Chúa, trước hết phải làm nổi bật việc Chúa chữa lành trái tim đã bị tổn thương của con người”. Trái tim con người bị thương tổn vì bất công, bạo lực, tội lỗi và gương xấu. Nhiệm vụ của Giáo Hội là tận tâm chữa lành các thương tổn trên bằng sức mạnh của Tin Mừng. Các giám mục và linh mục luôn gắn kết đời sống và tác vụ với trọng tâm là loan báo Tin Mừng. Đồng thời, với việc giảng dạy và cử hành các bí tích nguồn mạch ơn sủng, các ngài xin lòng nhân lành Chúa ban cho mọi người được ơn chữa lành các vết thương tội lụy, các đau khổ bệnh tật thể xác và tâm hồn, các chán nản thất vọng hay khủng hoảng đức tin, các tai nạn hay thất bại trong cuộc sống. Chính Chúa chữa lành mọi người nhờ Lời và ân sủng của Người.

3. Lễ nghi làm phép Dầu sáng thứ Năm Thánh nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Dầu là chữa lành.

Nghi thức làm phép Dầu nói lên ý nghĩa và chức năng thiêng liêng của Dầu là trở nên nhiệm tích ơn cứu độ, là ban ơn thánh hóa để loại trừ sự hư nát của đời sống do tội lỗi và trở nên đền thờ Chúa uy linh ngự trị. Nhờ ơn phúc lành của Chúa, những ai được xức dầu Bệnh nhân, đều được ơn hộ vực thân xác và tâm hồn, được khỏi mọi đau đớn bệnh hoạn tật nguyền. ĐTC Bênêđictô XVI, trong bài giảng Le Dầu 2011, đã nhấn mạnh, Dầu Thánh trong bí tích Xức Dầu là dấu chỉ hữu hình về lòng nhân từ của Chúa. Qua việc xức dầu bệnh nhân, Chúa ban cho bệnh nhân sức mạnh vượt qua bệnh tật phần xác và kiên trì đón nhận sự đau khổ thân xác như là một góp phần của mình vào sự thương khó của Chúa Kitô. Qua việc xức dầu Dự tòng và Dầu thánh trong bí tích Thánh tẩy và Thêm sức, chúng ta được gia nhập dân Thiên Chúa và góp phần xây dựng Nhiệm Thể Chúa là Hội Thánh. Với việc xức Dầu thánh trong bí tích Truyền Chức thánh, các giám mục và linh mục được hiến thánh để phục vụ phần rỗi các tín hữu. Và các tín hữu, khi được xức Dầu trong bí tích Rửa tội, được thông phần vào chức tư tế chung để phục vụ thế giới, giúp loài người nhìn thấy Thiên Chúa hằng sống ngay trong trần gian này và đưa nhân loại đến với Chúa.

Anh em linh mục thân mến,

“Phần các con hãy là chứng nhân cho Thầy”. Làm chứng cho Thầy bằng việc nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, để Tin Mừng trở nên lương thực bồi dưỡng đời sống tâm linh của các tín hữu. Đồng thời, bằng tác vụ và tình yêu mục tử, chúng ta trở nên gạch nối hòa giải con người với Chúa và con người với nhau; bằng lời khuyên bảo, dẫn đưa mọi người đến với Chúa, để Chúa chữa lành, xoa dịu và ban muôn ơn lành hồn xác. Chúng ta, mỗi người, với ơn gọi và sứ mạng của người đã được xức Dầu thánh, trong tinh thần yêu thương và phục vụ, sẽ hiệp nhất với nhau để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô, đem Tin Mừng là niềm vui, ánh sáng và niềm hy vọng, ẩn chứa trong Lời Chúa và Thánh Thể, cho người nghèo khổ, cho người bị ốm đau, tuyệt vọng, cho người thất thế, cô thân, cho người bị tội lỗi dày vò, cho những người dửng dưng, lãnh đạm với hồng ân của Thiên Chúa. Xin cho mọi người được ơn chữa lành nhờ Tin Mừng của Chúa Kitô.

Anh chị em tu sĩ, chủng sinh và các tín hữu thân mến,

Anh chị em hiện diện trong thánh lễ Dầu sáng nay để cùng chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi hồng ân thiên chức linh mục, để nghe chúng tôi lập lại lời tuyên hứa khi thụ phong là luôn yêu mến Chúa Kitô và phục vụ Hội Thánh với tinh thần trách nhiệm và vô vị lợi, để cầu nguyện cho chúng tôi được đầy tràn ơn sủng hầu trở nên tôi tớ trung thành của Chúa và của anh chị em và để cùng với anh chị em lắng nghe và rao giảng Tin Mừng, nhờ đó chúng ta sẽ được muôn ơn chữa lành hồn xác. Amen

Sau bài giảng, Linh mục đoàn lập lại lời hứa vâng phục, thánh hóa và giảng dạy theo tinh thần Phúc Âm, nhất là noi gương vị Mục Tử Nhân Lành Giêsu. Được làm môn đệ Chúa Kitô là một thiên chức cao quý. Đức Giám Mục xin cho đời sống các linh mục:

- Tuyên hứa linh mục là lời tuyên hứa trước giám mục và cộng đoàn.

- Chấp nhận trách nhiệm phụng vụ cộng đoàn được giao phó, trung thành với lời hứa.

- Quản lý trung thành đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng Lời Chúa.

- Thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi.

- Trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Kitô Thượng Tế.

- Dẫn đưa người trao được trao phó đến với Chúa Kitô là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ.

Tiếp theo, cộng đoàn Dân Chúa cũng nói lên sự quyết tâm cộng tác của mình với hàng Giáo sĩ và hiệp lời cầu nguyện cho các ngài.

Sau đó là nghi thức làm phép Dầu. Ba bình dầu được các Phó tế rước lên cung thánh và trao cho Đức Giám Mục chủ sự. Ngài lần lượt làm phép Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng và thánh hiến Dầu Thánh.

Dầu Thánh được dành một nghi thức Thánh hiến long trọng: Đức Giám Mục pha thuốc thơm vào dầu, biểu tượng cho những nhân đức mà Thánh Thần tuôn đổ trong người được xức Dầu Thánh này. Đức Giám Mục im lặng thổi hơi trên dầu là biểu tượng việc thông ban Thánh Thần. Chỉ với Thánh Thần mà Dầu Thánh mới có sức thánh hóa và biến đổi người lãnh nhận nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, thông phần chức Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế của Ngài.

Mỗi tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể trong thân thể Chúa Kitô, trở nên những viên đá sống động của Đền Thờ Chúa Thánh Thần thông qua việc lãnh nhận các loại dầu thánh trong các cử hành. Nếu dầu tăng lực dành cho các tân tòng chống lại ma quỷ và được bước vào gia đình Giáo Hội; dầu gia tăng sức mạnh chống lại bệnh tật trong Bí tích Xức dầu, giúp duy trì sức khỏe; thì cách riêng, dầu Thánh qua 3 bí tích Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức đã để lại những dấu ấn không phai nhòa trong đời sống.

Sau nghi thức, cộng đoàn bước vào phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, đại diện Giáo xứ Vinh Lưu dâng lời tri ân và tiến dâng những bó hoa tươi như tấm lòng thảo kính lên Đức Giám Quản, cha Tổng đại diện và cha Quản hạt Hàm thuận nam.

Bữa cơm trưa thân mật trong tình thân gia đình giáo phận tại khuôn viên Nhà xứ.

***

Hôm nay là ngày sinh nhật của chức linh mục, ngày sinh nhật từng linh mục. Mỗi linh mục cảm nhận niềm vui này qua lời đáp ca: “Con xin ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời”. Mỗi linh mục cảm nhận về hồng ân Thánh Thần hiện diện, cảm nhận được Chúa xức dầu, được Chúa sai trên bước đường sứ vụ.

Xin cầu nguyện cho các linh mục để các ngài được trưởng thành trong Đức Kitô, trung thành với lời cam kết và nhiệt thành với sứ vụ của mình. Xin cầu nguyện cho các linh mục say mê Đức Kitô, như Thánh Phaolô: “Đối với tôi sự sống là Đức Kitô” (x. Pl 1,21).

Người giáo dân yêu mến và luôn cầu nguyện cho các linh mục hàng ngày. Để thực sự trở thành bạn hữu của Chúa, linh mục phải hiểu biết Chúa, phải kết hợp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện và phải kết hợp mật thiết với anh em.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An