Giáo xứ Phú Bình Sàigòn : Chúa Nhật Lễ Lá

Ngày 9.4.2017,cùng với toàn thể Giáo Hội trên thế giới,giáo xứ Phú Bình đã bước vào Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá.

Xem Hình

Thánh lễ dành cho thiếu nhi vào lúc 7 giờ sáng do cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh chủ tế.Trong phần thứ nhất; làm phép và kiệu lá trước cửa nhà an nghỉ.Các em thiếu nhi và cộng đoàn đã đi kiệu diễn tả khung cảnh Đức Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem, dân chúng cằm cành là trên tay tôn vinh chúc tụng Ngài.Cha phó mở đầu Nghi thức với cộng đoàn bằng những lời sau : Đức Giêsu vào thành Giêrusalem được dân chúng tôn vinh là vị vua,vị vua cỡi trên lưng lừa.Nhưng người ta hiểu Đức Giêsu làm vua theo nghĩa chính trị,Ngài sẽ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của người La Mã.Đức Giêsu là vị vua hiền lành, khiêm hạ,vua của tình yêu và phục vụ,Ngài tiến vào thành để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa,vị vua chịu mọi đau khổ và cái chết trên thập giá.

Trong phần thứ hai của thánh lễ,cha phó Giuse và hai anh Huynh trưởng đọc bài thương khó và các em thiếu nhi minh họa theo bài thương khó,diễn lại cảnh Đức Giêsu bị bắt,bị đánh đòn,vác thập giá và chịu chết.

Chia sẻ với các em thiếu nhi,cha phó khai triển mầu nhiệm đau khổ chịu chết của Đức Giêsu.Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta.Trong cuộc thương khó của Đức Giêsu,có sự phản bội của Phêrô và Giuđa,sự gian dối,đố kị ghen ghét của giới lãnh đạo Do thái,sự yếu đuối của Philatô,sự dửng dưng vô cảm của dân chúng,và các tông đồ thì sợ sệt trốn chạy hết... Và trong số những người đó có tôi và anh chị em,có cả các em thiếu nhi.Vì tội lỗi của chúng ta mà Đức Giêsu chịu chết.Nhưng trong cuộc thương khó trên hết là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.Trong Tuần Thánh này,khi suy ngắm sự thương khó của Đức Giêsu, chúng ta cần biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài,sống quan tâm đến bạn bè và biết giúp đỡ mọi người.Chúng ta cùng tham dự tuần thánh này thật sốt sắng và tích cực để dâng những hy sinh thiệt thòi trong vui chơi,thời giờ quý báu để kết hiệp với Đức Giêsu trên thánh giá.

Martino Lê Hoàng Vũ