Moscow - TGM Tadeus Kondrusiewicz, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nga Sô lên tiếng kêu gọi cần phải có thêm thành viên mới vào trong Hội Đồng Liên Tôn của Liên Bang Nga để thực sự có sự đại biểu thực sự hơn tại Nga.

ĐTGM Tadeus Kondrusiewicz đưa ra lời đề nghị trên trong phiên họp Hội Đồng Tổng thống về Hợp Tác các Tổ Chức Tôn Giáo trong Liên Bang Nga Sô vào ngày 29-9-2004 vừa qua. Chính tổng thống Nga là Vladimir Putin cũng tham dự cuộc họp này kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ.

Đức Kondrusiewicz nói: cuộc đối thoại Liên tôn trong Hội Đồng chỉ có thể phát sinh hoa trái nếu các thành phần đại biểu từ nhiều tôn giáo nữa được mời tham dự vào Hội đồng. Hiện nay chỉ có đại biểu của các tôn giáo sau đây: Chính thống, Hồi giáo, Phật giáo và Do thái là có đại biểu. Công giáo và Tin lành không được mời tham gia Hội Đồng từ khi Hội đồng này thành lập vào năm 1988 tới nay.

Nói về các “tôn giáo truyền thống” một ý niệm có tính cách quan trọng luạt pháp được dùng tại Nga, bao hàm ý nghĩa là tôn giáo nào có quyên2 lợi hay không có quyền lợi tại Nga, Giám mục Kondrusiewicz nhận định rằng: “tuy Giáo Hội Công giáo tại Nga là thành phần nhỏ bé, nhưng Giáo hội này luôn luôn đóng góp để đoàn kết xã hội. Giáo Hội Công giáo Nga cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của các hành động khủng bố và giúp đỡ họ về mọi mặt”.

Nhắc tới niềm hiềm hy vọng và ước vọng của Giáo Hội Công giáo Nga trong lãnh vực là thành phần tích cực trong công cuộc xã hội và trong cuộc đối thoại liên tôn, Đức giám mục Nga than phiền rằng: tại nhiều nơi ở Nga các sáng kei61n và hoạt động của người Công giáo còn bị hiểu lầm nhiều và đôi khi còn bị coi là thù nghịch nữa” Đức giám mục nói thêm: “tuy nhiên tôi cũng cám ơn TT Putin đã triệu tập Hội đồng này”.

TGM Kondrusiewicz nhắc nhớ với TT Nga rằng: “Điều này đặc biệt quan trọng là ngày nay cần tiếp tục phát triển sự hợp tác giữa các hội đoàn tôn giáo và chính phủ trong tinh thần theo đuổi những mục tiêu quốc gia chung. Dĩ nhiên công việc này klhông phải là việc của một hay hai ngày. Nó đòi hỏi thời gian và nỗ lực chung nhau rất lớn lao”.

Thượng phụ giáo chủ Chính thống tại Moscow của Nga là Aleksij II nói sẽ ủng hộ sự hợp tác giữa các nhóm tôn giáo, chính quyền và nới rộng sự cộng tác rộng hơn với xã hội để chống lại khủng bố. thượng phụ tuyên bố: “chúng ta cần sự hợp tác chân chính giữa 3 thành phần nêu trên, tôi sung sướng thấy rằng sự liên kết này càng ngày càng tích cực và có chiều hướng hơn”.