Goma Phi Châu - Hàng triệu trẻ em mồ côi vì các cuộc xung đột và khai thác

Goma Phi Châu ngày thứ ba 29/11/2016 theo Hãng Thông Tấn xã Fides thì hàng triệu trẻ em bị mồ côi và trở thành nạn nhân của bạo lực kể từ năm 1994. Các đơn khiếu nại từ Trung tâm "Vì tương lai Tuổi Thơ" (INUKA) cho hay có hơn 4 triệu trẻ em đã mất ít là cha hay mẹ trong hai mươi năm qua, đã trở thành những nạn nhân cho bạo lực. Những trẻ em này là một phần trong số hơn 26 triệu trẻ mồ côi sống ở miền Trung và Tây Phi. Quốc gia nơi những trẻ em này đã trở thành những nạn nhân do các cuộc xung đột sắc tộc và chiến tranh nhằm tranh dành quyền khai thác khoáng sản có giá trị.
Hiện trạng này đã gây ra nhiều bạo lực, cưỡng bức di dời hàng triệu trẻ em đang được lớn lên trong môi trường gia đình bình thường. Nhiều trẻ em mồ côi buộc phải đi lang thang kiếm sống, và phải chăm sóc cho anh chị em ruột của chúng. Một số được tuyển chọn vào các tổ chức vũ trang hoặc vào các tổ chức buôn bán hoặc làm nô lệ tình dục. (AP) (Agenzia Fides 29/11/2016)