Đền Thánh Bác Trạch – Giáo Phận Thái Bình, hân hoan mừng lễ kính các Thánh nam nữ

Hôm qua, ngày 01 tháng 11 năm 2016, Phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta mừng kính trọng thể các Thánh nam nữ trên trời. Đây là một đại lễ, một niềm hân hoan cho toàn thể dân Chúa. Đặc biệt tại Đền Thánh lòng Chúa thương xót Bác Trạch đã long trọng mừng lễ trọng thể kính các Thánh Nam Nữ Trên Trời, ngày hành hương viếng Đền Thánh của Giáo Xứ Bác Trạch và 6 Giáo Họ trực thuộc Đền Thánh.

Xem Hình

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Ông Thomas Trần Trung Hà, giám đốc Đền Thánh Bác Trạch - Giáo Phận Thái Bình, tổ chức hành hương, viếng Đền Thánh. Có thể nói từ trước đến nay chưa có cuộc cung nghinh kiệu các Thánh quan Thầy, từ các giáo họ, từ các thôn làng, tiến về nhà xứ mừng lễ Các Thánh, diễn ra trang trọng và sốt sắng, nổi bật trong đoàn rước hôm nay là các đoàn hội muôn sắc màu, như một vườn hoa dâng lên các Thánh. Đoàn rước gồm có nhà xứ Bác Trạch, giáo họ Vát Cấp, giáo họ Quân Trạch, giáo họ Cao Bác, giáo họ Quảng Châu, giáo họ Phương Trạch, giáo họ Công Bồi, cùng hành hương, bước qua Cửa Thánh để lĩnh ơn toàn xá, xin ơn Lòng Chúa Thương Xót. Trước khi cuộc rước kiệu chung quanh khuôn viên đền thánh, cộng đoàn quy tụ tham dự bốn giờ chầu, trước Thánh Thể đặt trên bàn thờ.

Trong thánh lễ Đức Ông đã quảng diễn ý nghĩa lễ kính Các Thánh Nam Nữ. Ngài nói, các Thánh cũng như con người như chúng ta, các Ngài đã vượt qua chính bản thân mình, chiến thắng những sự cám dỗ của trần thế này. Vì thế chúng ta hiệp nhau nơi đây để ca tụng những kì công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi những người đi trước chúng ta, những người đã đi theo đức Ki-tô, chính Ngài đã mở ra cho họ một con đường: “con đường của sự sống, con đường của vinh phúc”, và hôm nay các Ngài đang chia sẻ vinh quang đó với chính Đức Giê-su trên Nước Trời, rồi mai kia thì đến lượt chúng ta, chúng ta cũng sẽ chiến đấu và chiến thắng để cũng được hưởng hạnh phúc trên Nước trời như các Ngài.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí thánh thiện, vui tươi, mỗi tín hữu ra về trong niềm hân hoan và hướng tới một cuộc sống mới với những đổi thay trong tâm hồn với hi vọng: một ngày kia chúng ta cũng sẽ được chung phần vinh phúc với các thánh trên trời, như thư Thánh Phêrô đã viết “Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (1Pr 1, 16). Thế nên, không có gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh.

Giêrônimô Phạm Thiềm BTTGP.