Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Theo chương trình, thứ Sáu này 29 tháng 7, các bạn trẻ sẽ đi đàng thánh giá cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô tại công viên Błonia vào lúc 6 giờ chiều, theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, các bạn trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới với tư cách là các tình nguyên viên đã đi đàng thánh giá mỗi chiều thứ Sáu tại đền thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa tại quận La-gi-ê-ni-ki.

Đây là đền thánh dành riêng cho việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, và cũng là nơi an nghỉ của nữ tu Faustina, được tuyên thánh ngày 30 tháng Tư, năm 2000.

Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang thấy đây là buổi đi đàng thánh giá hôm thứ Sáu 22 tháng Bẩy vừa qua.

Năm 1997, tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Paris, người Pháp đã ghi thêm buổi đi đàng thánh giá vào chương trình Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Đây là những đóng góp quan trọng. Nhiều bạn trẻ tìm được ơn hoán cải / khi theo chân Chúa Giêsu qua các chặng đàng thánh giá.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói tại Rio de Ha-ni-ê-rô vào năm 2013, “Trong Thập Giá Chúa Kitô có tất cả tình yêu của Thiên Chúa /và lòng thương xót vô biên của Người. Và đó là tình yêu mà chúng ta có thể tín thác, nơi đó chúng ta có thể tin tưởng. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta hãy tin tưởng nơi Chúa Giêsu, hãy hoàn toàn tín thác nơi Người. Chỉ nơi Chúa Kitô chiụ chết và sống lại chúng ta mới tìm được sự cứu rỗi và ơn cứu độ. Với Người, sự dữ, đau khổ và cái chết không có tiếng nói cuối cùng, bởi vì Người trao ban cho chúng ta hy vọng và sự sống: Người đã biến đổi thập giá /từ dụng cụ của thù hận, thất bại và chết chóc trở thành dấu chỉ của tình yêu, chiến thắng và sự sống.”