Đức Tổng Giám Mục Canada kêu gọi bảo vệ lương tâm cho bác sĩ

Canada (CWN) - Khi "trợ tử y khoa" trở thành hợp pháp tại Canada sau một phán quyết của Tối cao pháp viện, Đức Tổng Giám Mục Terrence Prendergast kêu gọi bảo vệ pháp lý cho các bác sĩ không muốn tham gia vào việc thực hiện công việc này.

Đức Cha viết trên tờ Ottawa Sun: "Không có nhân quyền cho việc an tử hoặc trợ tử. Chúng ta có quyền sống và được chăm sóc y tế, không phải là quyền chết hoặc quyền để buộc một người nào đó giết chúng ta".

Đức Giám Mục viết thiêm: "Chúng ta có muốn bắt buộc về mặt pháp lý để các bác sĩ và các nhân viên y tế khác thực hiện điều vô nhân đạo này, thực hiện ngay, không phải để ủng hộ sự sống mà là kết thúc sự sống hay không? Chúng ta có muốn các bác sĩ bị cưỡng bách vi phạm lương tâm của họ hoặc bị tước giấy phép? Đó là điều mà đất nước chúng ta đang hướng đến. hậu quả bi thảm đang chờ đợi tất cả chúng ta".

Lã Thụ Nhân