Trong chuyến tông du Mễ Tây Cơ

Rome, 3 tháng 12, 2015 (ZENIT.org)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Mễ Tây Cơ thăm « Đức Trinh Nữ » Guadalupe.

Đây là điều ngài đã khẳng định khi trả lời câu hỏi của các phóng viên ttrên chuyến bay trở về từ Cộng Hoà Trung Phi, ngày thứ hai, 30 tháng 11, về chuyến tông du quốc tế kế tiếp của ngài.

Đức Thánh Cha sẽ đến Mễ Tây Cơ để thăm Đức Trinh Nữ Guadalupe là Mẹ của toàn thể Mỹ Châu, theo lời ngài. Ngài đã lập lại ba lần ước muốn của ngài là được đến thăm Đức Trinh Nữ : « Tôi sẽ đi Mễ Tây Cơ để thăm Đức Mẹ. Nếu không có Đức Mẹ Guadalupe, thì tôi không muốn đến Mễ Tây Cơ. »

Thật vậy, Đức Thánh Cha đã cho biết những lý do khác cho chuyến tông du của ngài : « Thăm ba hay bốn thành phố xưa nay chưa có Giáo Hoàng nào đến viếng. » Ngài chuẩn bị « đi thăm Chiapas, ở phía nam ráp ranh giới nước Guatemala », đến Morella ; và « chắc chắn trên đường trở về Rome » ngài sẽ ghé thăm Ciudad Juarez trong vòng một ngày ».

Lịch trình về ngày tháng cho chuyến đi Mễ Tây Cơ chưa được ấn định. Hiện nay, Đức Thánh Cha chưa có kế hoạch thăm các quốc gia khác thuộc Châu Mỹ La Tinh. Năm 2017, ngài đã được mời « đến Aparecida » tại Brésil, nơi ngài sẽ thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Aparecida, « một bổn mạng khác của Mỹ Châu nói tiếng Bồ Đào Nha ».