Sáng hôm nay 7/8/2015, trong bầu khí hân hoan tràn đầy niềm vui, cộng đoàn Dân Chúa từ khắp nơi qui tụ về Hội Dòng Thánh Tâm Huế để tham dự lễ Khấn Dòng do Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế chủ tế Thánh lễ và chủ sự Nghi thức tuyên khấn cho 13 Tu sĩ tuyên khấn lần đầu và 7 Tu sĩ vĩnh khấn.

Hình ảnh

Đây là một hồng ân cao cả mà Chúa đã thương ban cho Hội Dòng Thánh Tâm Huế, vì hôm nay có nhiều thầy sau nhiều năm học hỏi, tu đức, đã được Hội Dòng tuyển chọn để Thánh hiến cuộc đời mình. Gia đình các thầy được tuyển chọn hôm nay hầu hết ở các Giáo phận miền Bắc và miền Nam, nên gia đình các thầy về Huế rất đông, từng đoàn xe phải đậu tại Tòa Tổng Giám mục và Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

Trước khi đi vào Thánh lễ, thầy dẫn lễ mời gọi Cộng đoàn lắng nghe và cảm nhận tinh thần tận hiến qua 3 lời khuyên Phúc âm:

- Khiết tịnh: là sự độc thân trinh khiết của người tận hiến, biểu lộ một con tim không chia sẻ mà hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa Ba Ngôi.

- Khó nghèo: tuyên xưng Thiên Chúa là kho tàng đích thực và duy nhất của con người. Noi gương Chúa Giêsu vốn giàu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó.

- Vâng phục: noi gương Chúa Kitô, luôn lấy Thánh ý của Chúa Cha làm ý mình. Tuyên xưng tình yêu hòa hợp của Thiên Chúa Ba Ngôi, biểu lộ sự vâng phục hiếu thảo chứ không phải nô lệ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chia sẻ niềm vui với Hội Dòng Thánh Tâm Huế trong ngày hồng phúc hôm nay, và mời gọi Cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện cho các thầy tuyên khấn lần đầu cũng như vĩnh khấn luôn trung thành với 3 lời khuyên Phúc âm để trọn vẹn theo Chúa. Ngài nói: Đây không chỉ là niềm vui của Hội Dòng mà còn là niềm vui của Giáo Hội và cách riêng Giáo phận Huế, vì ơn Thánh hiến ngày càng gia tăng. Ngài cảm ơn Cha Mẹ và gia đình các khấn sinh đã mạnh dạn dâng con cái mình cho Thiên Chúa để phục vụ Giáo Hội. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho Hội Dòng ngày càng phát triễn không chỉ về số lượng mà là chất lượng.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức Tổng Giám mục mở đầu Nghi thức Khấn Dòng bằng Kinh cầu xin Chúa Thánh Thần: “Veni Creator Spiritus”.

Cha Đaminh Phạm Văn Dũng, Đặc trách Ơn gọi xướng tên 13 thầy được tuyên khấn lần đầu lên trước Đức Tổng Giám mục để Ngài thẩm vấn. Trước vị Chủ chăn, Đại diện Hội Thánh, các ứng sinh thưa: “Chúng con xin Chúa thương và ban ơn cho chúng con, để chúng con phụng sự Người một cách hoàn hảo hơn trong Gia đình Hội Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Sau khi thẩm vấn, Đức Tổng Giám mục dâng lời cầu nguyện. Các khấn sinh quỳ gối trước mặt Đức Tổng Giám mục và Cha Bề trên Tổng quyền Antôn Huỳnh Đầy đọc lời tuyên khấn.

Đức Tổng Giám mục làm phép Thánh giá rồi trao cho từng khấn sinh nhận lấy và hôn kính, đây là dấu chỉ người Tu sĩ gắn kết với Đức Kitô khi họ mang trên mình Thập giá của Ngài.

Tiếp đó, Đức Tổng Giám mục trao Hiến pháp và Nội quy của Hội Dòng cho mỗi khấn sinh để họ theo đó mà học hỏi và tuân giữ luật sống của Hội Dòng.

Kết thúc Nghi thức tuyên khấn lần đầu, Cha Bề trên Tổng quyền Antôn Huỳnh Đầy thay mặt Hội Dòng trao hôn bình an cho các Tân Khấn sinh.

Nghi thức Vĩnh khấn bắt đầu, Cha Giêrônimô Đỗ Minh Liên, Giám đốc Học viện Dòng Thánh Tâm xướng tên 7 Khấn sinh. Đây là những thầy đã nhiều năm tìm hiểu và sống trong ơn gọi của Dòng Thánh Tâm. Các thầy quyết tâm và mạnh dạn hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa để trở thành Tu sĩ Dòng Thánh Tâm thực thụ.

Các Khấn sinh phủ phục trước Bàn thờ, Cộng đoàn hiệp ý dâng kinh cầu Các Thánh, cầu xin các Thánh cầu bầu cùng Thiên Chúa thương gìn giữ và dẫn dắt các thầy trên con đường tận hiến. Đức Tổng Giám mục dâng lời nguyện chúc long trọng.

Giây phút trọng đại nhất trọng cuộc đời Tu sĩ dấn thân trọn vẹn theo Đức Kitô bằng lời Tuyên khấn: Trung tín với Thiên Chúa, trung tín với Hội Dòng và với anh em. Trung tín giữ sự Khó nghèo, Vâng phục và Khiết tịnh. Trước mặt Đức Tổng Giám mục Giáo phận và Cha Bề trên Tổng quyền cùng với 2 nhân chứng, các thầy tuyên khấn và ký vào Sổ Khấn.

Tiếp tục Nghi thức, các thầy quỳ gối trước Đức Tổng Giám mục và Cha Bề trên Tổng quyền giang tay hát vang lời dâng hiến: “Lạy Chúa, xin nhận lấy con, cho con được sống và đừng để con cậy trông mà phải thất vọng…”

Đức Tổng Giám mục tiếp tục dâng lời nguyện chúc kết thức Nghi thức khấn dòng. Cha Bề trên Tổng quyền công bố xác nhận các thầy là thành viên vĩnh viễn của Hội Dòng Thánh Tâm Huế, Ngài cùng quý Cha trong Ban Quản trị thay mặt Hội Dòng hôn chúc bình an.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Antôn Huỳnh Đầy, Bề trên Tổng quyền thay mặt Hội Dòng dâng lời cảm tạ Đức Tổng Giám mục trong suốt một tháng qua hết sức vất vả với công việc mục vụ, Đức Tổng vẫn quan tâm và yêu thương Hội Dòng để chủ tế Thánh lễ và chủ sự Nghi thức khấn dòng sáng hôm nay. Cảm ơn quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ từ khắp nơi về hiệp dâng lời cầu nguyện. Cảm ơn Cha mẹ và gia đình các thầy đã mạnh dạn hy sinh con cái mình cho Chúa để phục vụ Giáo Hội.