Việc phong thánh cho hai nữ tu Palestine vào ngày Chúa Nhật 17 là một lời nhắc nhở rằng “chỉ có lời cầu nguyện mới có thể giúp giữ vững đức tin của chúng ta một cách nhiệm mầu ở giữa những gian truân và thử thách”, một linh mục từ Jordan cho biết như trên tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu ngày 15 tháng Năm tại phòng báo chí Tòa Thánh.

Cha Rifat Bader, Giám đốc Trung tâm Công Giáo Nghiên cứu và Truyền thông ở Amman, cho biết việc phong thánh cho hai nữ tu Marie-Alphonsine Danil Ghattas và Baouardy Maryam (hay còn gọi là Maria của Chúa Giêsu chịu đóng đinh) “là một sự kiện thiêng liêng có tầm quan trọng đặc biệt cho các cư dân tại Thánh Địa, trong bối cảnh khó khăn chúng ta đang trải qua, vì hai vị sắp được tuyên thánh soi sáng con đường của chúng ta.”

Cha Bader nhận xét rằng chân phước Marie-Alphonsine được mọi người nhớ đến như là người đã thành lập cộng đoàn nữ tu Ả Rập đầu tiên. Trong khi Chân Phước “Maria của Chúa Giêsu chịu đóng đinh” được mọi người kính nhớ vì tấm gương kiên cường không chịu khuất phục trước “những bách hại của chủ nghĩa cực đoan và những nỗ lực tìm cách buộc chị phải cải đạo sang Hồi Giáo”

Hai vị thánh mới, như thế, mang lại một thông điệp đặc biệt cho các Kitô hữu tại Thánh Địa ngày nay .