Được sinh ra làm người là một điều may mắn nhưng hạnh phúc hơn nếu người đó được thánh hiến để trở nên thánh thiện, thành con cái Thiên Chúa. Trẻ thơ năm bảy tháng tuổi đã biết giữ đồ chơi cho riêng mình, biết ghen khi mẹ em bồng đứa trẻ khác. Con người trở nên thánh thiện không phải vì ‘nhân chi sơ tính bổn thiện’ như quan niệm xưa mà thực ra được giáo huấn, uốn nắn để trở nên tốt, nên thánh thiện. Kitô hữu trở nên thánh thiện qua việc thánh hiến cho Thiên Chúa. Bí Tích Thanh Tẩy biến chúng ta trở nên trong sáng, thánh thiện và quan trọng hơn cả là biến chúng ta thành con Thiên Chúa, gia nhập Giáo Hội Chúa. Là con Thiên Chúa có nghĩa là được tháp vào thân thể của của Đấng Chí Thánh Thiên Chúa Ba Ngôi, là thành phần của Giáo Hội Chúa nơi trần thế và tiến vào cõi hạnh phúc thật đời sau trong nhà Chúa. Là con Thiên Chúa là kẻ thừa tự và hưởng gia nghiệp Chúa ban. Con Thiên Chúa sống trong xã hội, là phần tử của xã hội nhưng không thuộc về xã hội mà thuộc về Chúa. Con Thiên Chúa được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, thêm sức vượt qua gian nan khốn khó trong đời, thêm sức để trung tín trong việc làm chứng nhân trung kiên trong đời sống đức tin giữa đời. Là con Thiên Chúa Kitô hữu được mời gọi chia sẻ sứ mạng của Đức Kitô, tiếp tục sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng đồng thời góp phần vào việc xoa dịu đau khổ của tha nhân. Vì thế Kitô hữu được Đức Kitô sai đi sống giữa đời, thi hành sứ mạng của mình. Đức Kitô là ánh sáng cho thế gian chúng ta được mời gọi trở thành muối cho đời và ánh sáng cho thế giới.

Chữ thánh hiến có nguồn gốc từ tiếng Latinh và có nghĩa là được tăng thêm sức mạnh để hiến tặng cho Thiên Chúa. Như thế những gì được dâng hiến cho Thiên Chúa đều trở thành vật được thánh hiến, ví dụ như đất thánh, phòng thánh, đồ thánh. Qua Bí Tích Thanh Tẩy Kitô hữu được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể thánh hiến ta bởi Ngài là Đấng Chí Thánh và những ai tiếp xúc với Ngài đều nhờ ơn thánh Ngài toả ra mà được thánh hiến. Chính vì thế mà Đức Kitô nói không có Ngài chúng ta không làm được gì bởi mọi sự tốt lành đều phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh. Cắt đứt từ nguồn thánh vô tận thì ơn thánh hữu hạn trong ta bị cắt đứt và ta sẽ không còn thông ơn với ơn thánh vô hạn từ Đức Kitô nữa nên ta không làm được điều gì thánh thiện bởi ơn đó bị khô cạn trong ta. Vì lí do đó Đức Kitô nhắc Kitô hữu là liên kết với Ngài để được sự sống dồi dào, được sinh hoa trái tốt bởi nhờ ơn thánh Ngài ban mà ta có thể thâu hoạch được thành quả tốt lành.

Đức Kitô về cùng Chúa Cha bởi Ngài từ Chúa Cha mà đến. Khi hoàn tất sứ mạng cứu độ Đức Kitô trở về nơi Ngài xuất phát. Ngài trở về nơi xuất phát với một thân xác đầy thương tích và một con tim bị đâm thâu qua. Ngài để lại tất cả thành quả, gia tài là Giáo Hội Ngài nơi trần thế cho Kitô hữu tiếp tục rao giảng chương trình cứu độ cho muôn dân. Chương trình cứu độ Đức Kitô đã hoàn tất nhưng rao giảng về chương trình đó còn kéo dài cho đến khi Đức Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang, lúc đó là thời điểm chấm dứt rao giảng về chương trình cứu độ và đó cũng là thời gian viên mãn. Sứ mạng kitô hữu lãnh nhận khi Rửa Tội chính là sứ mạng vừa làm chứng nhân vừa rao giảng cho chương trình cứu độ của Chúa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org