Phụng Vụ - Mục Vụ
10/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/08/2020
09/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/08/2020
08/08/2020
Đã tin và chưa tin  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
08/08/2020
Chúa Nhật 19A : Lưỡi dao cạo  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
08/08/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 19 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2020
Trong Cơn Gió Nhẹ Vẫn Có Ngài  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
10/08/2020
07/08/2020
Chúa giúp ta vuợt qua sóng gió  Lm. Nguyễn Xuân Trường
07/08/2020
07/08/2020
Có Dừng Chân Nhưng Không Đứng Lại  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
07/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
Chúa Nhật XIX Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
06/08/2020
06/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/08/2020
Hãy an tâm vì luôn có Chúa  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
06/08/2020
06/08/2020
Bài giảng Chúa Nhật 19 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/08/2020
Con Thiên Chúa  Lm Vũđình Tường
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2020
04/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2020
04/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2020
02/08/2020
02/08/2020
02/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2020
01/08/2020
CN 18A : Tính ích kỷ trong hai bữa ăn  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
01/08/2020
Những chiếc Bánh Yêu Thương  Lm. Nguyễn Xuân Trường
01/08/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 18 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2020
31/07/2020
Dám lội ngược  Lm Minh Anh
31/07/2020
Phép lạ ở cuối chân trời  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
31/07/2020
Chính anh em hãy cho họ ăn  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
31/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2020
30/07/2020
Năm chiếc bánh và hai con cá  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
30/07/2020
Ai nấy đều được ăn no nê  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
30/07/2020
30/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2020
Chúa yêu không bờ không bến  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
30/07/2020
30/07/2020
Bài giảng Chúa Nhật 18 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/07/2020
Chúa Nhật XVIII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
29/07/2020
29/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2020
Chạnh Lòng Thương  Lm Vũđình Tường
28/07/2020
Cho phúc hơn nhận  Lm Đan Vinh
28/07/2020
Luôn làm cho sống  Lm Minh Anh
28/07/2020
Bữa Tiệc Tình Thương  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/07/2020
28/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2020
Lời nguyện trong cơn dịch tái phát  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
27/07/2020
27/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/07/2020
26/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2020
25/07/2020
Tấm Lòng Biết Nghe Để Tìm Viên Ngọc Quý  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
25/07/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 17 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2020
27/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
Kho báu ẩn giấu và viên ngọc quý  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
24/07/2020
Kho báu và viên ngọc quý  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
24/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/07/2020
Chọn lựa Nước Trời là khôn ngoan  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
23/07/2020
Mỗi tuần một đề tài An tử và Thương mại  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
23/07/2020
Bài giảng Chúa Nhật 27 Quanh Năm - Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
23/07/2020
23/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/07/2020
23/07/2020
Chúa Nhật XVII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
22/07/2020
Ngọc Qúi  Lm Vũđình Tường
22/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2020
21/07/2020
Chọn Lựa và Quyết Định  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
21/07/2020
21/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2020
Điệp khúc tình yêu bằng máu đỏ  Lm Giuse Trương Đình Hiền
19/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2020
CN 16A QN : Một chút về mầu nhiệm Sự Dữ  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
18/07/2020
18/07/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 16 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2020
Lòng tốt  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
17/07/2020
Giết Người Đi Thì Ta Ở Với Ai ?  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17/07/2020
Lúa lẫn cỏ, thiện và ác  Lm. Nguyễn Xuân Trường
17/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2020
16/07/2020
Bài giảng Chúa Nhật 16 Quanh Năm - Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
16/07/2020
Chúa Nhật XVI Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
16/07/2020
15/07/2020
Đồng Lúa Cỏ  Lm Vũđình Tường
15/07/2020
Quyết Định và Nhẫn Nại  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2020
Phận Nữ Tỳ hèn mọn  Lm Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.
14/07/2020
14/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2020
13/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/07/2020
Lời tạ ơn ngân khánh linh mục  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
12/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2020
CN 15 TN A : Dụ ngôn Gieo Giống  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
11/07/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 15 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2020
Lời Chúa của hôm nay và bây giờ  Lm Giuse Trương Đình Hiền
11/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/07/2020
10/07/2020
Lời gieo vào lòng mong sinh trái  Lm. Nguyễn Xuân Trường
10/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/07/2020
Sức mạnh của Lời Chúa  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
Hãy Đón Nhận Và Gieo Cách Hào Phóng  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
09/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/07/2020
Mỗi tuần một đề tài: An tử  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
09/07/2020
Bài giảng: Chúa Nhật 15 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
09/07/2020
08/07/2020
Chúa Nhật XV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
08/07/2020
Hy Vọng  Lm Vũđình Tường
08/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2020
Đất Tốt  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2020
06/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2020
Tình yêu và con đường giải ách  LM. Trương Đình Hiền
04/07/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 14 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2020
03/07/2020
Cha đã giấu  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
03/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/07/2020
Mặc Khải Mầu Nhiệm Cho Người Bé Mọn  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/07/2020
Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/07/2020
Chúa Nhật XIV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
02/07/2020
02/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/07/2020
Hiền Lành và Khiêm Nhường  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
01/07/2020
Mù Tâm Linh  Lm Vũđình Tường
01/07/2020
01/07/2020
Bài giảng Chúa Nhật 14 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
01/07/2020
01/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2020
Suy niệm Chú Nhật Tuần 14A thường niên  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
30/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2020
29/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2020
27/06/2020
Tông Đồ Của Tình Yêu Và Lòng Mến  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
27/06/2020
CN 13A TN: Lòng Hiếu Khách : Gương Trong Sách Thánh  Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
27/06/2020
Lễ 2 thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 13 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2020
Địa chỉ tối ưu  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
25/06/2020
Hai tên gọi một lý tưởng  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/06/2020
Điều kiện của người môn đệ  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2020
Chúa Nhật XIII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
24/06/2020
Ưu tiên  Lm Vũđình Tường
24/06/2020
24/06/2020
Bài giảng Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
24/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2020
Một Chén Nước Lã  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2020
23/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2020
23/06/2020
22/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/06/2020
Thánh Tâm Chúa chan chứa yêu thương  Lm. Nguyễn Xuân Trường
20/06/2020
Sức mạnh của niềm tin vào Chúa  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/06/2020
Vì Bố Tôi Là Hoa Tiêu Vĩ Đại  Lm Giuse Trương Đình Hiền
20/06/2020
CN 12A Suy nghĩ về Chúa Quan Phòng   LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/06/2020
19/06/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 12 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2020
Hãy can đảm giữ vững niềm hy vọng  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
19/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
Bài giảng Chúa Nhật 12 Quang Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
18/06/2020
Mùa Xuân  Lm Vũđình Tường
18/06/2020
Chúa Nhật XII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
18/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
Lễ Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/06/2020
Vượt Qua Nỗi Sợ  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
16/06/2020
Điệp khúc Thánh Tâm  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
16/06/2020
Trái Tim Tình Yêu  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
16/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
Yêu thương như Giêsu  Lm. Đan Vinh
14/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/06/2020
Thánh Thể và Trải Nghiệm Hoang Mạc  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
13/06/2020
Mầu Nhiệm Đức Tin – Mầu Nhiệm Hy Vọng  LM. Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.
15/06/2020
12/06/2020
Lễ Mình và Máu Thánh Đức Chúa Giê-su   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2020
Ăn Chúa để sống như Ngài  Lm. Nguyễn Xuân Trường
12/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2020
Lễ Mình Máu Chúa  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
11/06/2020
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô A  Lm. Jude Siciliano, OP
11/06/2020
Từ Manna đến Thánh Thể  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
11/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/06/2020
Mầu Nhiệm Hiệp Thông  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
10/06/2020
Dấu chỉ sự sống  Lm Vũđình Tường
10/06/2020
10/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/06/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2020
Hy Lễ Cứu Độ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
09/06/2020
09/06/2020
Yêu thương như Giêsu  Lm. Đan Vinh