Phụng Vụ - Mục Vụ
02/10/2018
02/10/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 27 – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
Sự chung thủy của tình yêu  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30/09/2018
“Sao Anh Siêng Lần Chuỗi”  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/09/2018
Gia đình thánh  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29/09/2018
Tình Yêu Chính Là Sứ Vụ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/09/2018
28/09/2018
CN 26 TN B : Chặt hai tay…, ba cách hiểu  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
28/09/2018
28/09/2018
27/09/2018
27/09/2018
Chúa Nhật XXVI Thường Niên B  Lm. Jude Siciliano, OP
27/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/09/2018
Nạn Độc Quyền  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/09/2018
25/09/2018
Đừng bao giờ là cớ vấp phạm  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
25/09/2018
Tin Mừng dữ dội  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/09/2018
24/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/09/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 25 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/09/2018
Cái giá người môn đệ phải trả  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/09/2018
Chúa Nhật 25 TN B : Ra đường…, về nhà…  LM. Alf. Nguyễn Công Minh. OFM
22/09/2018
22/09/2018
Lý tưởng phục vụ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
22/09/2018
21/09/2018
Xin cha tha cho họ vì họ lầm…  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
20/09/2018
Chúa Nhật XXV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
20/09/2018
20/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/09/2018
19/09/2018
Bước theo Chúa trong khiêm hạ  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/09/2018
Lãnh đạo là người phục vụ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
19/09/2018
Người lớn nhất  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
19/09/2018
18/09/2018
15/09/2018
Anh em bảo thầy là ai? - CN XXIV QN B  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
15/09/2018
14/09/2018
Chúa Nhật 24 TN B : Đường yêu thương  Lm Giuse Nguyễn văn Nghĩa
14/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/09/2018
13/09/2018
Kinh suy tôn Thánh Giá  Kinh thời Trung Cổ
13/09/2018
Chúa Nhật XXIV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
13/09/2018
CN 24B : Có mấy thứ thập giá ?  LM. An Phong Nguyễn Công Minh, ofm
12/09/2018
12/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
Thầy là ai?  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 23 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/09/2018
08/09/2018
Bài Giảng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
08/09/2018
07/09/2018
Từ bỏ chính mình  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2018
CN 23 TN B : Có 3 thứ điếc  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
06/09/2018
Chúa Nhật XXIII Thường Niên  Lm Jude Siciliano OP
06/09/2018
06/09/2018
Chúa Nhật XXIII TN B : Hãy Mở Ra  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/09/2018
06/09/2018
06/09/2018
Mở ra  Lm Vũdình Tường
05/09/2018
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật 23 B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/09/2018
Hãy mở ra  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 22 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2018
Chúa Nhật 22 B TN: Sạch – Dơ  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
Câm và điếc  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
31/08/2018
Lề luật và thái độ giữ luật  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
31/08/2018
31/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/08/2018
30/08/2018
Thiện căn hệ tại lòng ta  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
30/08/2018
Chúa Nhật XXII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
30/08/2018
Con tim bệnh tật  Lm Vũdình Tường
29/08/2018
Giữ Luật với lòng mến Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/08/2018
29/08/2018
Cao cả và bi đát  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/08/2018
26/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 21 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2018
Tẩy rừa con tim  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
25/08/2018
Chọn Lựa  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
25/08/2018
24/08/2018
Chọn lựa : Một hành vi không dễ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
23/08/2018
Chúa Nhật XXI Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
23/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2018
Hoang đường  Lm Vũdình Tường
23/08/2018
22/08/2018
22/08/2018
Ngôi Lời làm người  Lm Vũdình Tường
21/08/2018
21/08/2018
Lời Chúa là Lời Hằng Sống  LM. Antôn Nguyễn Văn Độ
21/08/2018
Bỏ Thầy con biết theo ai?  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
20/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2018
Bánh Lời Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18/08/2018
18/08/2018
CN 20B. Của ăn mà ai cũng thoả mãn  LM. Alf. Nguyễn Công Minh. OFM
18/08/2018
17/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2018
Mầu Nhiệm Đức Tin  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17/08/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 20 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2018
17/08/2018
Thánh Thể, nhiệm tích vô cùng cao quý!  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
16/08/2018
Chúa Nhật XX Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
15/08/2018
15/08/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XX – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
14/08/2018
Bánh Thánh Thể  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
13/08/2018
Đức Mẹ Lên Trời  Lm. Jude Siciliano, OP
13/08/2018
12/08/2018
11/08/2018
11/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2018
Đức Mẹ HỒN XÁC LÊN TRỜI  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 19 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2018
09/08/2018
Chúa Nhật XIX Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
09/08/2018
Nguồn Trợ Lực Đời Ta  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
09/08/2018
09/08/2018
Tâm điểm đức tin  Lm Vũdình Tường
09/08/2018
09/08/2018
08/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/08/2018
Bánh hằng sống  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/08/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 19 – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
Sự sống vĩnh cửu  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/08/2018
Chúa Nhật 18 B : Hai của ăn mả một hạnh phúc  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
04/08/2018
03/08/2018
03/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 18 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2018
02/08/2018
Thiên Nhiên quyết định  Lm Vũdình Tường
02/08/2018
Vì Của Ăn Tồn Tại Đến Muôn Đời  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
02/08/2018
Chúa Kitô, Manna Mới  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/08/2018
02/08/2018
02/08/2018
Chúa Nhật XVIII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
02/08/2018
01/08/2018
Bánh ban sự sống  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
31/07/2018
Thực thi ý Chúa để sống muôn đời  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
31/07/2018
31/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2018
Chúa Giêsu là Bánh bởi trời  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 17 QN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2018
27/07/2018
Chúa Nhật XVII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
26/07/2018
26/07/2018
Chúa Nhật 17 TN B : Tính Toán !  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/07/2018
25/07/2018
Điều không thể thành điều có thể  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/07/2018
Tù nhân trong Chúa  Lm Vũdình Tường
25/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
24/07/2018
23/07/2018
23/07/2018
Không làm một mình  Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
23/07/2018
Năm chiếc bánh và hai con cá  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
21/07/2018
Chúa Nhật 16 B : 4 cảnh, 2 hồi và 3 chữ.  Lm. Alf. Nguyễn Công Minh, OFM
21/07/2018
20/07/2018
Hai điều chính yếu cho sứ vụ tông đồ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 16 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2018
19/07/2018
Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên B  Lm. Jude Siciliano, OP
19/07/2018
19/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVI – B  Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
18/07/2018
Thần tượng  Lm Vũdình Tường
17/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2018
Lời khuyên thiết thực  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
15/07/2018
Hãy nghỉ ngơi  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
14/07/2018
14/07/2018
CN 15B TN : Sai 2 Người Một.  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
14/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 15 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2018
12/07/2018
Chân Dung Người Được Sai Đi  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
12/07/2018
Mười Hai Chi Tộc  Lm Vũdình Tường
11/07/2018
Chúa Nhật XV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
11/07/2018
11/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XV – B  Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
11/07/2018
10/07/2018
Gọi và sai đi  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/07/2018
09/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 14 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2018
Một Chiều Kích Của Lòng Tin  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
Chúa Nhật XIV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
04/07/2018
Khai tử niềm vui  Lm Vũdình Tường
04/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIV - B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
04/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2018
Thành kiến  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/07/2018
02/07/2018
Tin mới thấy được  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
01/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 13 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2018
Lễ thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2018
29/06/2018
Chúa Nhật 13 TN B: Gặp Gỡ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29/06/2018
Nguồn sống  Lm Vũdình Tường
28/06/2018
28/06/2018
Chúa Nhật XIII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
28/06/2018
28/06/2018
28/06/2018
28/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2018
26/06/2018
26/06/2018
26/06/2018
Lòng tin và phép lạ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 12 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
25/06/2018
Cộng tác với ơn của Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
23/06/2018
22/06/2018
Ơn Gọi Ngôn Sứ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22/06/2018
Chất vấn  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22/06/2018
22/06/2018
Chúa Nhật XII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
22/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/06/2018
Tại sao thánh Gioan được mừng ngày sinh ?  Lm. Alf. Nguyễn Công Minh, OFM
21/06/2018
Bên bờ sông  Lm Vũdình Tường
20/06/2018
20/06/2018
19/06/2018
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/06/2018
Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/06/2018
19/06/2018
Sinh Nhật kỳ diệu  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 11 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2018
Sóng gió lặng yên  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
16/06/2018
15/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2018
15/06/2018
14/06/2018
Chúa Nhật XI Thường Niên  Lm. Jude Siciliano OP
13/06/2018
Mầm sống  Lm Vũđình Tường
13/06/2018
Để Nuớc Trời Tăng Trưởng  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/06/2018
Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
13/06/2018
Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên B  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/06/2018
12/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2018
11/06/2018
Hạt giống  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.