Đảng Cướp Đất Dân...!!!

Nhìn Văn Giang mà lòng ta đau xót
Bất công cao chót vót đầy khổ đau
Mấy mươi năm máu đỏ đã thẫm màu
Đến hôm nay thương đau càng chồng chất

Chữ " Tự Do" đảng vô thần cướp mất
Cướp luôn nhà, luôn đất, cướp dòng tu
Bao linh Mục tu sỹ đảng cầm tù
Cho đến nay vẫn vu chuyện bày trò

Vừa ăn cướp vừa to miệng hét hò
Mặt của đảng trét tro và bôi trấu
Mặt như mo nên chẳng còn biết xấu
Giữa ban ngày thảo khấu là công an

Cứ trấn lột liên tục cứ làm càn
Đánh giết dân kêu than bao giờ thấu
Hãy dừng tay! hỡi những loài thảo khấu
Máu dân lành chảy đầy thấu Bắc-Nam

Cả thế giới đã biết việc ngươi làm
Chớ cúi mặt tham lam làm càn mãi
Hãy đọc lại bài "Hịch" của Nguyễn Trãi
Của anh hùng vĩ đại Hưng Đạo Vương

Để mở ra cho Đất Nước con đường
Con đường sống là con đường "Dân Chủ"
Hỡi toàn dân chống lại giòng thác lũ
Hãy vùng lên làm chủ lấy bản thân

Cùng Văn Giang để Đất Nước xoay vần
Đòi lại đất của dân đã bị cướp
Gió "Tự Do" đang thổi căng Đất Nước
Cùng nắm tay tiến bước ta kết đoàn

Cộng sẽ tàn Toàn Dân sẽ hân hoan
Gió Dân Chủ, Đất khải hoàn đang đến
Cả toàn dân cùng đốt lên ngọn nến
Cả Việt Nam rực sáng ánh Tự Do

Vững lòng tin Thiên Chúa sẽ ban cho
Không tranh đấu "Tự Do" làm sao có
Đừng vô cảm trùm chăn hay đứng ngó
Hãy mạnh dạn chứng tỏ Là Việt Nam.

Thanh Sơn