Bão lửa Hoàng Sa

Hoàng Sa,
Trường sa,
Là máu thịt Việt Nam,
Là Tổ quốc ta giữa trùng dương dậy sóng,
Từ muôn đời hải đồ ta ghi chú,
Bia chủ quyền giữ vững đảo san hô,
Hoàng Sa ơi!
Ngôi miếu cổ còn đó,
Là tất cả Việt Nam ta còn đó!
Quân thù nào xóa nổi dấu quê ta?
Đêm gió thét đòi trao trả Nguyệt Thiềm, *
Ngày sóng gào đòi quy hoàn Tuyên Đức, **
Mây ngàn thu còn xanh mãi Biển Đông,
Vẫn còn đó oai linh người lính Việt:
-Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng,
-Nguyễn Thành Trí, Hạm phó,
Các anh cùng thủy thủ trên con tầu Nhật Tảo,
Với ba tầu bạn yểm trợ,
Mắt nhìn thẳng vào quân bành trướng Bắc Kinh, thét lớn:
-“Hãy rời khỏi nơi đây: lãnh thổ Việt Nam!”
Trước lũ giặc lì lợm,
Các anh giành quyền khai hỏa,
Dìm hai tầu giặc,
Xuống tận đáy Biển Đông tanh hôi mùi máu,
Bằng loạt đạn căm thù,
Bằng lòng ái quốc sục sôi thành bão lửa,
Ngày Mười Chín, tháng Một, năm 1974,
Ngày hào khí của Quân chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa!
Ngày đất nước vinh danh người lính thủy,
Các anh trên tầu Nhật Tảo hy sinh,

2

Cùng các chiến hữu hải quân,
Để giữ mãi Hoàng Sa trong lịch sử,
Để Tổ quốc ta tri ân,
Thê tử các anh sẽ tự hào mãi mãi,
Hình ảnh người chồng, người cha, người anh, người em,
Sống kiêu hùng giữa trùng dương bạc sóng,
Nơi các anh an nghỉ cuối cùng,
Nghe biển hát, gió ru tình sông núi,
Gửi hồn thiêng về đất Mẹ mến thương,
Rất gần gũi,
Hướng Quảng Nam-Đà Nẵng,
Yêu biết mấy quê hương ta bất diệt,
Ngửng cao đầu không biết nhục, biết thua,
Như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung,
“Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Mà hào kiệt không bao giờ thiếu.” ***
Đất nước này muôn đời không khuất phục,
Trước bạo quyền nham hiểm đến vô lương,
Sẽ còn mãi một Việt Nam dũng cảm,
Mãi mãi còn dòng dõi của Tiên Long!

-------------------------------------------------------------
* Tên nhóm đảo phía tây của quần đảo Hoàng Sa bị Trung Cộng chiếm ngày 19-1-1974.
** Tên nhóm đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa bị Trung Cộng chiếm năm 1956.
*** Nguyễn Trãi, Bình Ngô Đại Cáo.

Nguyễn Ái Lữ
Tháng 7, 2011